KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » KKK

KKK

Korduma kippuvad küsimused.

K: Mis on Teaduspark?
V: Tartu Teaduspark (TTP) ettevõtete kodu. TTP territooriumil olevas kolmes hoones asuvad enam kui 60 ettevõtte ruumid ning siinsamas toimetavad ka TTP Inkubatsioonikeskus, Protolab ja peatselt valmiv Nanolab.

Tartu Teaduspark (TTP) asutati 1992. aastal esimese omalaadse organisatsioonina Balti riikides. 1996.a. muudeti omandivormi ning Tartu linn ja maakond, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja TÜ Füüsika Instituut asutasid Sihtasutuse Tartu Teaduspark, mis tegutseb tänase päevani.
TTP kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.

TTP roll - ettevõtlikele inimestele toetava ja paindliku keskkonna pakkumine, võrgustumise soodustamine ja arengule ärgitamine. Tehnoloogiasiirde toetamine, et turule jõuaksid uued tooted ja teenused. Soodsa pinnase selleks loovad mitmed Teaduspargi osalusega projektid - Enterprise Europe Network, Protolab, SkillsCenter jne. Aitame ettevõtjaid partnerotsingul üle kogu maailma, korraldame ärivisiite, osaleme aktiivselt rahvusvahelistes projektides.

K: Mitu ettevõtet on Tartu Teaduspargis (TTP)?
V: Teaduspargis tegutsevad ca 70 ettevõtet, sh. TTP Inkubatsioonikeskuse 15 inkubanti. TTP inkubantideks on teadus ja/või tehnoloogiapõhised alustavad ettevõtted, mis on tegutsenud vähem kui 2 aastat ja kel on sõlmitud inkubatsioonileping. Teaduspargis tegutsevate ettevõtete tegevusalad ja kontaktid leiad siit. Loe lähemalt inkubatsioonist siit.

K: Kui palju inimesi töötab TTP-s asuvates firmades kokku?
V: Teaduspargis tegutsevates ettevõtetes töötab kokku enam kui 300 inimest.

K: Kui suur on TTP?
V: Teaduspark pakub ettevõtetele kontori-, labori- ja tootmispinda. Teaduspark tegutseb ca 2.5 ha, rendipinna suuruseks on 12 500 m2, sellest A-klassi rendipinda ca 3500 m2.

K: Sooviksin oma ettevõttega kolida TTP-sse. Kust ma peaksin alustama?
V: Kui tegemist on alustava ettevõttega, siis tuleks kõigepealt võtta ühendust Rita Tammega, kes on inkubatsioonikeskuse juhataja (e-mail:rita.tamm@teaduspark.ee).

Tegutsevatele ettevõtetele pakutakse erineva hinnaklassiga rendipinda. Täpsema ülevaate saamiseks kontakteeruge: Malle Tennissoniga (malle.tennisson@teaduspark.ee)

K: Millised ettevõtted asuvad TTP-s?
V: Paljudsiin paiknevad ettevõtted on tihedas teadus- ja arenduskoostöös TÜ, EMÜ ja TTÜ-ga. Lisaks paiknevad siin ka ettevõtted, kes on tugifirmadeks, pakkudes äriarendus- jm. tugiteenuseid. Ettevõtlsue tegevusvaldkondadest on siin peamiselt IT, biotehnoloogia ja aparaadiehituse ettevõtted. TTP firmade nimekiri asub siin.

TTP-s asuvatele inkubatsiooniettevõtetele on seatud teatud piirangud. Sobivuse kohta otsustab komisjon, mille liikmeteks on TTP, Tartu Ülikooli ja Tartu Linnavalitsuse esindajad. Otsus tehakse äriideed ja meeskonda hinnates.

K: Miks kolida oma ettevõte TTP-sse?
V: TTP-sse kolimine lahendab ettevõtja jaoks mitmed võtmeküsimused, mis seonduvad igapäevaste vajadustega. TTP pakub mitmeid tugiteenuseid ja toetab asukate omavahelist koostööd.

Ruumide rentimisega seotud teenused:

 • kommunaalteenused (elektri-, kütte-, ventilatsiooni-, prügiveo- ja veevarustusteenused);
 • inkubatsioonikeskuse ruumide ja vara tehniline korrashoid ja haldus;
 • side- ja arvutiteenused, sh telefoniside-, faksi- ja postiteenused; internetipüsiühendus;
 • kontoriteenused, sh; vastuvõtusekretäri teenused, paljundusteenused; sisustatud koosolekuruum;
 • valve- ja turvateenused;
 • võimalik on rentida ka seminariruume ja sauna;

Lisaks toetab Teaduspargi meeskond ettevõtete arengut ja koostööd, korraldades:

 • ettevõtlusega seotud koolitusi, seminare ja ümarlaudu;
 • kontakt- ja õppereise sihtturgudele;
 • ühisüritusi teiste TTPs tegutsevate ettevõtetega (nt. talvepäevad ja suvepäevad).

K: Kui suurt osa on mänginud avaliku sektori rahastus TTP käivitamisel ja käigushoidmisel?
V: Pool TTP eelarvest on seotud ruumide rentimisega. TTP käivitamisel võeti kasutusse ja hakati ettevõtjatele välja rentima munitsipaliseeritud endise Teaduste Akadeemia Tehnoloogiakeskus VEMO hooneid ja muid varasid.

Teine osa eelarvest on suuremas osas projektipõhine - TTP osaleb mitmetes kohalikes ja rahvusvahelistes projektides. Lisaks toetab Teaduspargi inkubatsioonikeskust Tartu linn. Alates 2004.a. on TTP osalenud 34 projektis. Regiooni on toodud üle 7 mEUR toetusi, millest ca 1/3 infrastruktuuri arendamiseks ja ca 2/3 strateegiliseks planeerimiseks, teenuste arendamiseks, ettevõtjate koolitamiseks jpm.

K: Kui kaugel asub TTP Tartu kesklinnast ja ülikoolidest?

V: Asume Füüsika Instituudist üle tee, Tehnoloogiainstituudist kilomeetri ja kesklinnast 5 km kaugusel. Linnaliinibussid nr. 1, 2, 6, 7 ja 8 peatuvad Teaduspargi bussipeatuses.

Kesklinna jõuab TTPst autoga - 10 min., bussiga/jalgrattaga - 20 min., jalgsi - 45 min.

K: Mis on Protolab?
V: Protolab on Teaduspargi üksus, mis pakub tootearenduse kompleksteenust peenmehaanika ja mehhatroonika alal. Keskendutakse kolmemõõtmelise konstrueerimise/joonestamise ja prototüübitootmise teenuse pakkumisele. Protolabi tegevused käivitati 2009. aastal Eesti-Läti programmi toel rahastatud projekti toel. Lisaks Teadusparki loodud üksusele toimub tihe koostöö ka Läti partneritega Ventspilsist (kiirprototüüpimise teenused) ja Ogrest (elektroonika arendamise alased teenused). Täpsem info ja teenuse hinnad: www.protolab.eu

K: Mis on Nanolab?
V: Nanolab on TTP puhasruumide kompleks, mis valmib 2011. aasta lõpuks. Nanolabi vajavad ettevõtted, kellel on tootearenduseks vaja ülipuhtaid ruume (osakeste tihedus ruumis on kontrollitav). Nanolabi hakkavad peamiselt kasutama Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskusega seotud ettevõtted. Puhasruumide rajamist toetab EAS.