Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse nõustamine tööstusettevõtetele

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE www.aire-edih.eu pakub nõustamist ’Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse ja ettevõtte suutlikkuse hindamine’.

Tehisintellekti nõustamise tulemuseks on eksperthinnang, sh ettevõtte hetkeseisu kaardistus, digitehnoloogiate ja andmete kasutus, tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkus/eeldused ja otstarbekus.

AI nõustamist viib läbi Lauri Antalainen.

Registreerimine AIRE koduleheküljel: https://aire-edih.eu/yritus/?47205

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida tehisintellekti lahendustesse ettevõttes.

AIRE teenuste saamise eelduseks on AIRE digiküpsuse hindamise läbimine ning AIRE teenuste saamine läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. AIRE tehisintellekti nõustamise teenuse VTA summa on 1400 eur. AIRE digiküpsuse hindamine teenuse VTA summa on 600 eur, mis lisandub AIRE erinevate teenuste saamisel 1 kord aastas esimese teenusega.

Tartu Teaduspargi kaudu said perioodil november 2021 – juuni 2022 AIRE tehisintellekti alast nõustamist 12 ettevõtet, sh Tarmeko Spoon, HUUM, Tiksoja Puidugrupp, Estiko Plastar, Torm Metall. Nõustamist saanud ettevõtted on juba koostanud oma tehisintellekti lahenduste pilootprojekte, millele on ka MKM toel toetust saadud, sh Tarmeko Spoon sai pilootprojekti rahastuseks toetuse summas 65 000 eurot ja HUUM 35 000 eurot.

Huvi korral võta palun ühendust!

Kontakt: Ingrid Hunt, Tartu Teaduspark, ingrid@teaduspark.ee