Ringmajandus

Aitame kiirendada ettevõtte üleminekut ringmajanduslikele lahendustele

Ringmajandusliku seisukorra hindamine ja nõustamine

Tartu Teaduspargi eksperdid külastavad ettevõtteid, kus seisukorra hindamiseks viiakse läbi küsimustik, mille tulemuseks on näitavad raport ettevõtte ringmajanduslikust olukorrast.

Raport annab üldise ringmajanduse taseme skoori koos täpsustavate punktidega, mis on hästi ja mis vajab parandamist. Eksperdid aitavad tulemuste põhjalt nõustada, mis viisil saaks ettevõttes paremini ringmajanduslike lahendusi kasutusele võtta.

Järgmiseks sammuks on ettevõtetel võimalik läbida tasuta koolitusprogramm ja/või taotleda rahalist toetust ringmajandusega seotud lahenduste rakendamiseks.

Teenus on ettevõtete eest rahastatud läbi Up2Circi projekti.

Rahalised toetused

Up2Circi projekti raames rahastatakse üle Euroopa 92 erinevat väikeprojekti ringmajandusega seotud lahenduste rakendamiseks tegutsevates ettevõtetes.

Toetust jagatakse kas väikesemahulistele teostatavusuuringutele või suuremahulistele piloteerimisega seotud projektidele.

Teostatavusuuringud

Rahastamine: kuni 15 000 euro suurused väikesemahulised projektid.

Projekti ulatus: ringmajandusliku ärimudeli kasutuselevõtuga seotud tehniliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektide põhjalik valideerimine, võttes arvesse teostatavust, elujõulisust ja keskkonda. Projektid peaksid keskenduma ühele või mitmele ringmajanduslikule ärimudelile, nagu tarneahel, jagamisplatvormid, toode kui teenus, toote eluea pikendamine ja taaskasutus.

Oodatav tulemus: teostatavusuuring koos äriplaaniga.

Projekti kestus: max. 6 kuud.

Piloteerimine ja demod

Rahastamine: suuremahulised projektid kuni 50 000 euro ulatuses.

Projekti ulatus: piloot- ja näidistegevused ringmajandusele ülemineku meetmete kasutusele võtmiseks läbi tehnoloogiate rakendamise, uute toodete, protsesside ja teenuste juurutamise. Projektid peaksid keskenduma prototüüpide loomisele, piloottestimisele, uute äriprotsesside, lahenduste ja süsteemide juurutamisele.

 

Oodatav tulemus: valideeritud prototüüp.

Projekti kestus: max 12 kuud.

Enne projektitaotluse esitamist tuleb läbida nõustamine kui ka veebikoolitus (Up2Circ Academy).
Järgmine rahastusvoor algab 2024. aasta aprillis

Veebikoolitus Up2Circ Academy

Veebipõhine koolitusprogramm pakub üldteadmisi ringmajanduse kohta ning viise, kuidas ringmajandust enda ettevõttes rakendada.

Koolitus on ettevõtete eest rahastatud läbi Up2Circi projekti.

Programm koosneb neljast moodulist:

Ringmajanduse ärimudelid
Ringmajanduse strateegiad ja sotsiaalne innovatsioon
Ringmajandusliku toote disain
Üleminek ringmajanduse protsessidele

Kokku on 75 õppetundi, millest 0.5 tundi on videod.

Võta ühendust

Henri Hanson
Projektijuht
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel. +372 53097706

Up2Circ projekt ettevõtete toetamiseks ringmajandusega seotud ärimudelite, toote ja protsessi-innovatsiooni rakendamisel. Projekti rahastab Euroopa Horisondi programm.