Droonide eluslabor

Käivitame Tartus mehitamata lennunduse arenduskeskkonda

Osaleme ZeroEst MTÜ kogukonnatöös eesmärgiga luua Tartusse mehitamata lennunduse innovatsioonikeskkond mis on suunatud õhuruumi kasutajatele, teenusearendajatele, tööstusettevõtetele ja teadusasutustele. 

See loob eeldused uuenduslike lennunduskontseptsioonide ja ohutusstandardite väljatöötamiseks ning aitab hõlbustada automatiseeritud lennundussüsteemide ohutut testimist.

Oleme loomas piirkonda jätkusuutlikku arenduskeskkonda mehitamata õhusõidukisüsteemide ja neil põhinevate teenuste kasutuselevõtuks. Tuleviku teenusteks võivad olla näiteks esmaabi ja meditsiinilised teenused, kriitilise infrastruktuuri seire, ligipääsu võimaldamist raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse, „viimase miili“ pakenditransporti jne. 

Droonivaldkonna partneriteks on Tartu linn, Tartu Teaduspark, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Transpordiamet ja Eesti Lennuakadeemia.

Eluslabor (Living Lab)

ZeroEST kogukonna toel tekkinud eluslabor toob kokku neli osapoolt – tavakasutajad, erasektor, teadusasutused, avalik sektor – et oleks võimalikult lihtne ja kiire testida uusi tehnoloogiaid laborist väljaspool. 

Ootame Tartusse investeeringuid ja droonide ning drooniteenuste arendajaid, kes saaksid oma tehnoloogiaid siin testida, turvaliselt välja arendada, pakkuda kohapeal teenuseid ja seejärel juba edukalt laia maailma kasvada.

Allikas: ResearchGate

Võta ühendust

Henri Hanson
Projektijuht
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel. +372 53097706