Meist

Visioon 2030

Teaduspark on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete rahvusvaheline kasvukeskus.

Missioon

Teaduspark loob innovatsiooni ning teadmus- ja tehnoloogiasiiret soodustava ettevõtluskeskkonna, et aidata ettevõtjatel rakendada uusi teadmisi ja uut tehnoloogiat.

Eesmärk

Teaduspargi põhikirjalised eesmärgid on järgmised:

  • innovatsiooni ja teadmiste- ning tehnoloogiasiiret soodustava ettevõtluskeskkonna – teaduspargi – arendamine Tartu linnas;
  • uute tehnoloogiapõhiste ettevõtete toetamine innovaatiliste toodete ja teenuste arendamisel.
  • Lõuna-Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisele suunatud teenuste osutamine ja koolituste korraldamine
  • ettevõtetele atraktiivse ärikeskkonna loomine läbi kinnisvaraarenduse.

Foto: Kiur Kaasik

FOOKUSVALDKONNAD

Teaduspark keskendub teadus- ja tehnoloogiamahuka ettevõtluse arendamisele viies fookusvaldkonnas:

iduettevõtet on osalenud inkubatsiooniprogrammides
0
töökohta on loodud iduettevõtete poolt
133
riskikapitali on kaasatud iduettevõtete poolt
0 mln €

Ajalugu

Tartu Teaduspark (TTP) on asutatud 1992. aastal esimese omalaadse organisatsioonina Balti riikides.
1996. aastal muudeti omandivormi ning Tartu linn ja maakond, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja TÜ Füüsika Instituut asutasid Sihtasutuse Tartu Teaduspark, mis tegutseb tänase päevani.

Mis on Teaduspark?

Teadus/tehnoloogiaparki on defineeritud kui kinnisvaral baseeruvat algatust:

  • millel on lähedased sidemed ülikoolide, uurimiskeskuste ja teiste kõrgharidus- ning uurimisinstitutsioonidega;
  • mis on ellu kutsutud teadmismahukate või lisandväärtust loovate ettevõtete loomise ja kasvu toetamiseks;
  • mille eesmärk on edendada tehnosiiret ehk teadustulemuste ettevõtlusesse rakendamist.

Teaduspargid hakkasid maailmas laiemalt levima 1980-ndatel aastatel. Teaduspargi kontseptsioon kätkeb endas ruumiliselt kokku kuuluvate (kõrg)tehnoloogiliste firmade kogumit, mis paikneb ülikooli campus’es või selle läheduses. Kogumis leviv ja levitatav oskusteave on kasvu impulsiks ja loob lisandväärtust. Maailmas on teadusparkidest välja kasvanud näiteks Nokia, HP – kui nimetada vaid mõnda tuntumat firmat. Samas on näiteks Cambridge’i teaduspargis ülikooli ajupotentsiaali baasil tekkinud hulgaliselt väikefirmasid, mis on sealse majanduskasvu mootoriks.