Äriarendus­teenused

Aitame tõsta Sinu ettevõtte konkurentsivõimet

Tehisaru (AI) teenused

Leiame viisi, kuidas tootmisettevõttes tehisaru kasutusele võtta

Ringmajanduse teenused

Aitame kiirendada ettevõtte üleminekut ringmajanduslikele lahendustele

DROONIDE ELUSLABOR

ZeroEST eluslabor toob kokku neli osapoolt – tavakasutajad, erasektor, teadusasutused, avalik sektor – et oleks võimalikult lihtne ja kiire testida uusi mehitamata lennunduse tehnoloogiaid laborist väljaspool

EEN võrgustiku partnerotsing

Aitame uutele turgudele laienevatel ettevõtetel leida partnereid tehnoloogia rakendamiseks ja arendamiseks