Nõukogu ja juhatus

Tartu Teaduspargi tegevust korraldav ja arendav asutus on alates 1996. aastast Sihtasutus Tartu Teaduspark, mille kõrgeim organ on nõukogu. 

Juhatus

Andrus Kurvits
Juhatuse liige
Pirko Konsa
Juhatuse liige

Nõukogu

Raimond Tamm
Nõukogu esimees, Tartu Linnavalitsus
Henrik Kutberg
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tõnu Esko
Tartu Ülikool
Andi Pärn
Eesti Maaülikool
Veljo Ipits
Tartu Linnavalitsuse poolt määratud liige

Palgaandmed

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2015) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2016) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2017) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2018) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2019) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2020) on kättesaadavad siit