AIRE kutsub tööstusettevõtteid tehisintellekti koolitusele!

Hea ettevõtja!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE kutsub väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete esindajaid osalema koolitusel, mille eesmärk on tutvustada tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamise võimalusi tööstusettevõtte otsustusprotsessides. Koolitus toimub ajavahemikus 17. jaanuar kuni 10. veebruar 2022 ning täies mahus veebis.

Koolituse läbinu:

➠ saab aru tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest äriettevõttes,

➠ oskab teha vahet andmeteaduse erinevate tehnikate vahel (nt masinõpe ja kirjeldav ärianalüütika),

➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.

 

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 500€ ulatuses osaleja kohta. Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle VTA pole täis.

Koolitusele saab registreeruda kuni 10. jaanuarini. Täpsem info koolituse sisu ja registreerumise kohta: https://aire-edih.eu/yritus/?30531