Eesti kosmose iduettevõtted kasvavad rahvusvahelise võrgustiku toel

Eesti kosmose äriinkubaator kuulub maailma suurimasse inkubatsioonivõrgustikku, millel on 20 keskust üle Euroopa. „Eesti äriinkubaatoriga on tänaseks liitunud juba 6 kõrgtehnololoogilist ja rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtet, mis loovad töökohti ja näitavad käivet. See on suurepärane võrgustik kasvamiseks ja kogemuste jagamiseks“, täpsustas ESA BIC Estonia juht Andrus Kurvits. Lisaks 50 000 suurusele arendustoetusele ja võrgustikule pakub Eesti kosmose äriinkubaator ka tehnilist tuge ning ligipääsu suurele hulgale kommertsialiseerimist ootavatele leiutistele.

Eesti kosmose äriinkubaatori esimesel demopäeval, mis toimus Tartu ettevõtlusnädala raames, oli osalejatel võimalus tutvuda ettevõtetega ning kuulda nende lugu.Kolmel liitunud ettevõttel on Eesti esimese tudengisatelliidi ESTCube taust. CrystalSpace loodud portatiivne vaakumkambris protsesside jälgimise kaamera baseerub ESTCube-1 pardal suurepäraseid ülesvõtteid teinud kaamerale. Inkubatsiooniperioodil välja arendatud vaakumkambritesse sobilikku versiooni lähevad nad peatselt testima Saksamaale.

Teise ESTCube’i juurtega ettevõte Spaceit pilvepõhine universaalne juhtimissüsteem satelliitidele on tekitanud elevust rahvusvahelises kosmosekogukonnas. Veebilehel Spaceoneers avaldatud intervjuu ning kohtumised Rahvusvahelisel Astronautikakonverentsil on viinud neid lepingueelsetesse läbirääkimistesse mitmete ettevõtetega.

Tartu Ülikooli spinn-offettevõte KappaZetta jälgib kaugseire abil abilrohumaid. Ettevõtte tegevjuht Kalev Koppel täpsustas „Kui oleme ülesande ära lahendanud Saaremaal, siis oleme seda teinud kogu maailmas“. Lisaks PRIA-le tunnevad nende täppispõllumajandust võimaldava lahenduse vastu huvi paljud teised Euroopa juhtivad põllumajandusinstitutsioonid.

Äriinkubaatori hetkel ainus välismaise tiimi Golbriak Space eesmärk on muuta satelliitide omavaheline kommunikatsiooni kättesaadavaks ka väike- ning mikrosatelliidi missioonidele. Nende toode on juba tunnustatud rahvusvahelise kaugseire võistluse Copernicus Masters võiduga.

Hepta Airborne mehitama õhusõidukitel ning andmeanalüüsil põhineva elektriliinide kontrollsüsteem läbis septembris testimised BCN Droonikeskuses, Barcelonas. Süsteemi kasutatakse juba edukalt Eesti elektriliinioperaatori poolt, kelle eesmärgiks on lisaks võrgu infrastruktuuri arendamisel muuta ka ennetamine ning jälgimine kuluefektiivsemaks.

Powerup Energy Technologies eesmärgiks on tuua kosmoses kasutatav vesinik kütuseelementidel põhineva elektrigeneraatori tehnoloogia maapeale ja inkubatsiooni perioodil valminud prototüüpi on testitud juba meresõidukitel. Järgmine samm on läbirääkimised ESA-ga patentide ja rakenduste portfelli kasutamise osas. Eesti kosmose äriinkubaator pakub lisaks rahalisele toetusele ja võrgustikule, ka tehnilist tuge ning ligipääsu suurele hulgale kommertsialiseerimist ootavatele leiutistele.

Äriinkubaatori 14 vabale kohale oodatakse kandideerima kõiki, kes soovivad kasutada või juba kasutavad oma ettevõttes mõnda kosmosega seotud tehnoloogiat, teadmist, rakendust või satelliiditeenust nagu näiteks Copernicuse Maa kaugseire programmi või Galileo satelliitnavigatsioonisüsteemi.

Kandideerimise peamisteks tingimusteks on, et kandideerija peab olema Euroopa kodanik ning asuma, kas Tartus või Tallinnas. Samuti ei tohi ettevõte olla vanem kui viis aastat. Kandideerimise tähtaeg on 8. november 2018 ning täpsem informatsioon koos vajalike dokumentidega on leitav https://www.esabic.ee/

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Eesti) on esimene omataoline Baltikumis. Tegemist on üleeuroopalise inkubaatorite võrgustikuga, kuhu kuulub 20 kosmose äriinkubaatorit, mille laiem eesmärk on elavdada tipptehnoloogiate ja -rakenduste laiema kasutamise abil Euroopa majandust ning luua uusi töökohti. Eesti inkubaatori eesmärk on viie aasta jooksul aidata 20 Eesti idufirmal jõuda rahvusvahelisele turule, pakkudes neile toote või teenuse arendamiseks 50 000 euro suurust stardirahastust koos valdkonnaspetsiifilise mentorlusega.

ESA BIC Eesti juhtpartner on Tartu Teaduspark, kes pakub koostöös Tallinna Teaduspargiga Tehnopol inkubatsiooniteenust Tallinnas ja Tartus.

ESA BIC Eesti konsortsium koosneb kaheksast partnerist: Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tartu linn, Tallinna linn, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Observatoorium ja Kredex.