Eluteaduste valdkonna tegemised ja väljakutsed Läänemere regioonides

Ülevaade ‘Synergy and Empowerment Concept. Health & Life Science & Biotech’ on koostatud EmpInno projekti http://www.empinno.eu/ partnerite poolt tuues välja erinevaid väljakutseid ja võimalusi, kuidas strateegiaid ja ettevõtjatele suunatud tegevusi ühendada Synergy and Empowerment Concepts_Health & Life Science & Biotech

Täiendav info Läänemere regiooni nutika spetsialiseerumise strateegiatest, tegevustest ning plaanidest on leitav EmpInno projekti koduleheküljelt http://empinno.eu/documents  sh – Information on the RIS3 of Partner Regions, Organisational Coaching Tools, Synergy and Empowerment Concepts, Good Practices of regional innovation policy instruments, Discussion results on general topics related to the RIS3, Recommendations for Innovation Intermediaries and Strategy Owners.