Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatorite võrgustiku esimene virtuaalne hindamispaneel toimus Eestis

Esmakordselt Euroopa Kosmose Agentuuri äriinkubaatorite võrgustiku ajaloos toimus äriideede hindamispaneel virtuaalselt. Kuuel avalduse esitanud meeskonnal oli võimalus esitleda oma kosmosega seotud äriideed Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti kosmose äriinkubaatori konsortsiumipartneritest koosnevale žüriile. Tiimide kõrgest tasemest tulenevalt võeti inkubatsiooniprogrammi vastu neli kosmosetehnoloogia idufirmat. Koos vilistlaste ja eelmisel nädalal lepingu sõlminud ettevõtetega on inkubaatoriga liitunud 15 iduettevõtet

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori (ESA BIC Estonia) esindajad hindavad kaks korda aastas kosmose iduettevõtete taotlusi kogunedes selleks, kas Tartus või Tallinnas. Sarnaselt toimib see ka ülejäänud Euroopas. Praegusest eriolukorrast tingituna ei ole selline lähenemine enam võimalik, mistõttu otsustati viia läbi virtuaalne hindamispaneel.

„Eesti paistab võrgustikus silmaoma proaktiivsuse ja lahendustele orienteeritusega. Tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad viia läbi veebipõhiseid koosolekuid ja konverentse, mistõttu ei pea selleks enam füüsiliselt kogunema.“, selgitas äriinkubaatori juht ja Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits. „Eelmisel kuul toetasime koos Euroopa Kosmoseagentuuriga ülemaailmset kriisihäkatoni Global Hack. Tänaseks on mitmed selle tulemusena loodud ettevõtted kandideerimas Euroopa Kosmoseagentuuri poolt pakutatavad rahastusvoorudele“, lisas Kurvits. (Täpsem info: https://business.esa.int )

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul on paljudel kandideerinud ja vastuvõetud meeskondadel kõrge tehniline tase, kuid nad vajavad toetust, et arendada algsest lahendusest toimiv ja eskaleeritav äri. „Meie mentorite võrgustik, praktiline koolitusprogramm ja toetav kogukond on see, mis teeb programmi eriliseks ja aitab kiiremini edu saavuta,“ lisas Tammai.

Viimases hindamisvoorus valituks osutunud tiimid on Skudo OÜ, Skycorp OÜ, Krattworks OÜ ja ESTIMO-GNSS OÜ.

Skudo OÜ, arendab raudvaralist krüpteerimislahendust, mida on võimalik kasutada turvaliseks andmeedastuseks satelliitidelt droonideni. Skycorp OÜ arendab autonoomseid uue põlvkonna pikamaa droone, mis kasutavad vesinikkütust. Krattworks OÜ tegeleb autonoomse süsteemi loomisega metsatulekahjude jälgimiseks, kombineerides selleks kaugseiret droonidega. ESTIMO-GNSS OÜ arendab odavamat alternatiivi praegustele GNSS põhistele ehitiste strukturaalse jälgimise lahendustele. Nende lahendus võimaldab millimeetritäpsusega 6D positsioneerida nii seisvaid kui ka pidevas muutumises olevaid objekte.

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator – loob uusi ärivõimalusi

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Estonia) on esimene omataoline Baltikumis. ESA BIC Estonia on osa maailma suurima inkubaatorite võrgustikust, kuhu kuulub 20 kosmose äriinkubaatorit 60 asukohas üle Euroopa. Tänaseni on võrgustik toetanud üle 700 kosmosetehnoloogia iduettevõtte loomist ja kasvu. Tartus ja Tallinnas asuva kosmose äriinkubaatori eesmärk on viie aasta jooksul aidata 20-nel Eesti kosmose idufirmal jõuda rahvusvahelisele turule, pakkudes neile toote arendamiseks 50 000 euro suurust toetust ning valdkonnaspetsiifilisi mentoreid. Kosmose äriinkubaatori eesmärk on luua uusi töökohti ning arendada kohalikku majandust.

ESA BIC Eesti juhtpartner on Tartu Teaduspark, kes pakub koostöös Tallinna teaduspargiga Tehnopol kosmose äriinkubatsiooniteenuseid Tallinnas ja Tartus.

ESA BIC Eesti konsortsium koosneb seitsmest partnerist: Tartu Teaduspark, Tallinna teaduspark Tehnopol, Tartu linn, Tallinna linn, Tartu Ülikool koos Tartu Observatooriumiga, Tallinna Tehnikaülikool ja Kredex.

Rohkem infot ESA BIC Estonia kohta loe siit: esabic.ee