Eva Killar: Miks Eesti logistika ja liikuvuse valdkond vajab kiirendit?

Kliimaministeerium on alles üsna uus organisatsiooni, mis saab peatselt 1-aastaseks.

Tähistame oma sünnipäeva 1.juulil. Kliimaministeerium loodi Keskkonnaministeeriumi baasil ning sinna liideti endisest Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist neli suurt valdkonda: energeetika, ehitus, liikuvus (endise nimetusega transport) ning merendus.

Kliimaministeerium on võtnud südameasjaks olla eestvedaja kliimamuutustega toimetulekus ning liikuda kliimaneutraalsuse suunas ning selle eesmärgi saavutamiseks on valmimisel ka Kliimakindla Majanduse Seadus. Selle seadusega pannakse paika kõigi valdkondade – alates põllumajandusest ja toidu tootmisest kuni liikuvuse ja energeetikani – sihid ning suuremad eesmärgid ning põhimõtted, mida järgides on võimalik tulla toime kliimamuutustega, pakkudes samas jätkuvalt head keskkonda ka majanduskasvuks

See, et meie majandus, seal hulgas ka logistika ja liikuvuse valdkond, saaks areneda ongi riigil vaja just selliseid kiirendeid nagu Tartu Teaduspargi ja ITS Estonia koostöös veetav logistika ja liikuvuse valdkonna kiirendi, mis aitaks riigil leida häid lahendusi ja koostöös erasektoriga katsetada ja luua uusi, vajalikke ning innovaatilisi lahendusi. Eesti pole mingi üksik ja erandlik saareke oma muredega – kuidas panna inimesi kasutama rohkem säästvaid ja aktiivseid liikumisviise? Kuidas veel nutikamalt teha andmetel põhinevaid otsuseid? Või kuidas parandada ohutust liikluses, nii et me jõuaksime null hukkununi aastas jne, jne. Selliste väljakutsetega maadlevad ka kõik teised riigid ning me ootame väga kõiki häid lahendusettepanekuid, et koos erasektoriga, kui mitte maailma muutvat, siis kasvõi lihtsalt paremat elukeskkonda loovaid lahendusi luua!

Aga vahel on nii, et riik ise ka ei tea, et tal on probleem enne, kui startupper tuleb ja koputab uksele ja ütleb, et hei, kuulge! Teil on siin probleem ja meil on lahendus!

Selline asi juhtus mõned head aastat tagasi, kui käivitus programm Accelerate Estonia. Tookord tuli seltskond innovaatilisi inimesi kokku ja avas riigi silmad paberikuhjade osas, mis kaubaveol lisaks sõidukis olevale kaubale kaasas tuleb vedada! Lähemal uurimisel selgus, et probleem on tõesti suur ja tänu sellele kaotab „elu“ ligi 900 000 puud aastas! Milline raiskamine? Lisaks on see kohutavalt suur ajakulu nii ettevõtjale, kes peab neid pabereid vorpima ja täitma, kui ka kontrolli teostatavatele ametnikele, kes peavad sõidukeid kinni pidama, dokumente kontrollima, selle asemel, et seda distantsilt teha ja auto seisab samal ajal, aeg läheb ja kaup ei liigu…Pika jutu mõte on see, et see algatus sai riigiga koostööst hoo sisse, me tegime mitmeid pilootprojekte ja kaasasime sinna ka naaberriigid ning uskuge või mitte – praegu tehakse Eestis alguse saanud idee põhjal üle-euroopalist lahendust, mis peaks käivituma 2027 aastal! Vot nii võimas võib olla üks kiirendi!

Kui sa oled logistika ja liikuvuse valdkonnas tegutsev startup ettevõte, siis tasub kindlasti selle kiirendiga liituda, sest see võib avada nii mõnegi ukse, mille olemasolust sul ei pruukinud enne teadmistki olla ja mis annab su ettevõtmisele tiivad (ja kui eriti hästi läheb, siis võib olla ka ühe sarve 😉).

Edu soovides!

Eva Killar

Kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja investeeringute osakonna juhataja

Liitu Liikuvuse ja logistika rohekiirendiga juba täna!