Globaalse näljahäda saab ära hoida vaid tehnoloogia areng ja teadusmahuka ettevõtluse kasv

Viimasel sajandil on inimkonna veetarbimine suurenenud enam kui 800% ja koguni 70% tarbitavast veest kulutatakse ära põllumajandussektoris. Vesi on mõnel pool maailmas muutunud juba defitsiidiks ja veepuudus on kujunemas tõsiseks ohuks ka inimeste varustamisel toiduga.

PlantInvent on Tartu Ülikooli teadlaste loodud ettevõte, kes on seadnud oma eesmärgiks vähendada täpsemate mõõteseadmete kasutamise abil märgatavalt veetarbimist põllumajanduses. Alates eelmise aasta teisest poolest aitavad ettevõtte arengule kaasa Eesti kahe suurema ülikooli ja teaduspargi loodud arendusprogrammi Põhjanael mentorid. Järgmise loogilise sammuna võeti tiim eile vastu Tartu Teaduspargi juhitud Eesti ainsasse teadmusmahukatele ettevõtetelesuunatud inkubaatorisse S2B Launchpad.

Magedat vett on maailmas juba praegu liiga vähe selleks, et kustutada kõigi inimeste janu ja tagada neile värske toit. Lahendused tunduvad ilmselged – kasutada tuleks vähem vett või luua võimalused ookeanivee kasutuselevõtuks. Mõlemad lahendused aga nõuavad uut tehnoloogiat.

Palusime PlantInventi meeskonna liikmel ja TÜ taimebioloogia spetsialistil Jaanika Undil rääkida käimasolevast kõrgtehnoloogiliste seadmete arendusest lähemalt.

Mida täpselt PlantInvent teeb?

PlantInvent on Tartu Ülikooli taimsete signaalide töörühmast välja kasvanud ettevõte, kes arendab ja müüb taimediagnostika seadmeid. Praegu keskendume kahele tootele, mida soovime klientideni tuua. Oleme välja töötanud mitmekambrilised seadmed tervete taimede tunnuste mõõtmiseks laboritingimustes ja koostöös Tartu Ülikooliga oleme loonud seadme põllulappidel kasutamiseks. Taimede tunnuste hindamise aluseks on gaasivahetus taimede ja ümbritseva keskkonna vahel. Näiteks uurime, kui palju suudavad taimed siduda süsihappegaasi ja eraldada vett.

Kui kaugel te oma arendustööga olete?

Laboris kasutatavad süsteemid on turuvalmis, kuid eks proovime neidki edasi arendada. Põllumõõteseadmel peaks kevade alguses valmima juba kolmas prototüüp. Praegu toimuvad teiste turul pakutavate seadmetega valideerimised ja mobiilirakenduse loomine, et teha andmeedastus kasutajale võimalikult mugavaks. Lisaks proovime leida rahastust oma gaasianalüsaatori komponendi arendamiseks, mis annaks meile turul tugeva eelise.

Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tehnopol ja Tartu Teaduspark kutsusid teid osalema teaduspõhistele ettevõtetele mõeldud arendusprogrammis Põhjanael. Miks on selliseid programme vaja ja mida see teile pakub ?

Üldistatult öeldes on teadlased igas mõttes ettevõtluskauged – näiteks ei puutu nad kokku äriplaani koostamise, müügi ega juriidiliste küsimustega. Teadlastena ettevõtlust alustades on tunne, et keegi viskab meid tundmatus kohas vette. Arenguprogrammid täidavad ettevõtlusega alustamise lünki ja aitavad tugevama tehnoloogiaarenduse kõrval järele ärilist poolt. Programmide lõppsiht on abistada ettevõtet turu- ja investorvalmiduse saavutamisel.

Kõige enam oleme abi saanud meeskonnatöö arendamisel. Meie puhul on eriti oluline ühistes eesmärkides ja tegevustes selgust saada, sest meeskonnas on nii värskelt magistrantuuri lõpetanud noored teadlased kui ka juba aastakümnetepikkuse kogemusega tippteadlased ja insenerid. Kindlasti on Põhjanaela programm andnud meile laialdasemad teadmised ka äriarendusest – milline on meie ettevõtte visioon, kuidas jõuda kliendibaasini, milliseid turunduslahendusi kasutada, kuidas üles ehitada müüki ja palju muud.

Mis on see, milles teaduspõhised ettevõtted eriti selliste programmide abi vajavad?

Üks põhiküsimusi on kindlasti see, kuidas lahendada intellektuaalomandi kaitsmine. See protsess on aeganõudev ja vajab sügavamaid teadmisi. Nagu juba öeldud, on programmist abi funktsioneeriva meeskonna loomisel, ettevõtte fookuse seadmisel ja müügitegevuse alustamisel, aga lisaks ka turuanalüüsi tegemisel, vajalike kontaktide loomisel ja hilisemas faasis juba tootmise ülesehitamisel.

Kui suur on teie toote turg ja kui suurt majanduslikku mõju selle kasutuselevõtt avaldab?

Taimediagnostika seadmete turuväärtus oli 2019. aastal hinnanguliselt 155 miljonit eurot. On oodata, et 2027. aastaks on see kasvanud 400 miljonini. Kogu meie võimaliku sihtturu suuruse juures on seadmete väärtus praegu 70–80 miljonit eurot. Meie hinnangul on siiski tegu alles tärkava turuga.

PlantInventi süsteemid toovad klientidele otsest majanduslikku kasu, sest seadmed on oma läbilaskevõime juures soodsamad ning võimaldavad seejuures mõõtmisi ka oluliselt kiiremini läbi viia. Võimalikult palju andmeid lühikese aja jooksul kiirendab oluliste tulemuste avaldamist ja rakendamist praktilistel eesmärkidel.Turul hetkel pakutavate toodetega võrreldes on meie gaasivahetussüsteemiga võimalik mõõtmisi teha kuni kaheksa korda kiiremini. Piltlikult öeldes võimaldavad meie seadmed teha ühe päeva töö kõigest ühe tunniga.

Kas teie toode on juba kusagil praktikas kasutusel?

Meie esimesed laboriseadmed on töös olnud juba alates 2005. aastast Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis. Eestist leiab ühe sellise süsteemi veel Eesti Maaülikooli hoonest. Väljaspool Eestit on meie laboris loodud seadmeid töös ka Helsingis.

Millal plaanite oma tootega turule jõuda?

Esimese laborisüsteemi oleme lennutanud juba San Diegosse California Ülikooli. Kindlat huvi on üles näidanud Pariisi Saclay Ülikooli teadlased. Seega on algus juba tehtud. Põllumõõteseadme turulejõudmiseks läheb arvatavasti aega, kuid saladuskatte all võib öelda, et oleme seadnud eesmärgiks näidata oma uuemat prototüüpi juba kevadel ühele maailma absoluutsesse tippu kuuluvale suurkorporatsioonile.

Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris omakorda toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust. Teadusmahukad ettevõtted vajavad aga turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist koostööd ja tuge. Nende toetamiseks on TalTech, Tartu Ülikool, Tehnopol ja Tartu Teaduspark üheskoos loonud projekti Põhjanael. Unikaalse kiirendi pilootprogrammi eesmärk on viia teadusmahukad ettevõtted mentorvõrgustiku abil uuele tasemele, aidates üheksa kuu jooksul jõuda neljal tiimil turu- ja investorvalmiduseni. Samuti on programmi sihiks luua pikaajaline koostöömudel, mis oleks aluseks ühise kiirendi loomisel. Põhjanaela programm on toetatud riigihanke „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid 2020“  Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tartu Ülikool (TÜ) on vanim ja suurim Eestis tegutsev ülikool. TÜ teadlastest 42 kuulub 1% enim viidatud maailma teadlase hulka ja siin õpib enam kui 14 000 tudengit. TÜ on aktiivselt tegelenud teadusmahukate ja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arendamisega 1990-ndate aastate lõpust. Tänaseks on TÜ-l 57 hargettevõtet (spin-off ettevõtet), kus töötab üle 500 tippspetsialisti. Nende ettevõtete müügikäive on enam kui 40 miljonit eurot aastas. 

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. TalTech hariduse unikaalsus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TalTech on algatanud ja osaleb erinevates ettevõtlust ja innovatsiooni toetavates tegevustes (nt. äriideede konkurss, Adapter, Prototron), mille eesmärgiks on toetada üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust aga ka koostööd ettevõtetega. 

SA Tartu Teaduspark on juba 28 aastat tehnoloogia- ja teadusmahuka ettevõtluse kodu. Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri  missiooniks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis. Ränikvartali ärilinnaku 12000 ruutmeetril, tegutseb enam kui 70 edukat ettevõtet. S2B Launchpad inkubaator ja vabakontor on keskkond, kus tehnoloogiamahukat iduettevõtted saavad kogenud mentorite ja kogukonna toel kasvada rahvusvaheliselt edukateks ettevõteteks.

Tehnopol Startup Inkubaator on ukseks ettevõtlusmaailma, pakkudes hoogsa kasvuprogrammiga liitunud ettevõtetele sisukaid ja praktilisi koolitusi ja eksperttuge Eesti ja Euroopa parimatelt mentoritelt. Inkubatsiooniprogrammi eesmärk on leida alginvesteering või jõuda eksportturgudele. Tehnopol Startup Inkubaator on osa Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol terviklikust tugiteenusest. Tehnopoli eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele, pakkudes lahendusi ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni.