Hollandi linn Emmen tahab olla üks esimestest, kes rakendab ringmajanduse kontseptsiooni

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad külastasid septembri keskel Emmenit, et tutvuda RELOS3e esimese pikaajalise õppereisi käigus erinevate näidetega targa spetsialiseerumise kontseptsiooni, rohelise keemia ning nende turismi ja rekreatsioonivõimaluste rakendamisest kohalikul tasandil.

Välisprojektide teenistuse juhataja Marek Treufeldti arvates on Emmeni piirkond väga heaks näiteks koostoimivusest. Kogukond tahab olla igas mõttes innovaatiline aga pidevaks väljakutseks on kuidas kaasata veel rohkem erinevaid osapooli. Piirkond mis asub ca 180 km Amsterdamist ja 10 km kaugusel Saksa piirist on oskuslikult leidnud oma innovatsiooni ja võimalused. Headeks otsusteks on vajadus pakkuda võimalusi, kuid paigas peavad olema ka reeglid. Mis omakorda viitab sellele, et kohaliku poliitika tasandil on prioriteetide seadmine paratamatu.

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna peaspetsialisti Alo Lillese hinnangul on huvitav jälgida 100000 elanikuga monofunktsionaalse regiooni arengut (keemiatööstus), mis peale Akzo Nobeli lahkumist pidi enda võimekused leidma ja tootmisele põhineva majanduse uuesti üles ehitama. Natuke võiks seda võrrelda Lundi Medicon Village’i tekkega. Täna tehakse tihedat koostööd ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega jõudmaks ringmajanduse kontseptsioonini. Lisades siia juurde arengud startupide toetamises ning rekreatsiooni vallas (tõsi, küll peamiselt kohalikule turistile suunatud), võiks Tartul tekkida koostöös Emmeniga mitmeid huvitavaid projekte ja seda mitte ainult ettevõtluse suunal.

Visiit toimus projekti RELOS3 raames, projekti kaasrahastatakse programmist Interreg Europe.

relos3.jpg