Ideede Teisipäev: koosloome ja disainmõtlemine tootearenduses

Oktoobrikuisel Ideede Teisipäeval jagavad oma lugusid Kristen Tamm, Futuclass asutaja ja tegevjuht ning Kelly Lilles, ALPA Kids tegevjuht ja asutaja.
  • Kuidas said neist EdTech ehk haridustehnoloogia pioneerid?
  • Kuidas ehitada toodet koostöös kliendiga ehk mis imeloom on koosloome?
  • Kuidas edukalt rakendada disainmõtlemise printsiipe tootearenduses?
Futuclass on hariduslikke virtuaalreaalsusmänge arendav stuudio, mille põhifookus on loodusteaduste jaoks VR praktikumide loomine. Alates 2019 aasta detsembrist on Futuclassi arendatavataid haridusmängude aidanud koosluua eesti koolid, õppedisaini eksperdid ning mängudisainerid. Ettevõte sai alguse 2019 aasta alguses Prototroni võidust, mille järel läbis edukalt Soome XEDU haridusettevõtete kiirendi. Tänaseks on peakontor Tartu Teaduspargis, kuid tiim on kasvanud ka üle piiri. Futuclassi esimesed hariduslikud VR mängud on kättesaadavad üle maailma.
ALPA Kids on Eesti haridustehnoloogia ettevõte, mis loob koostöös õpetajatega kultuuripõhiseid ja harivaid mobiilimänge 2-8aastastele lastele. Maailmas kõneldakse üle 7000 keele, aga enamik veebisisust on inglise keeles. ALPA Kids usub, et iga laps väärib võimalust kasutada kvaliteetset nutisisu just oma emakeeles.
Eriolukorra ajal liitus ALPA Kids tasuta haridusteenuste algatusega. Paljud vanemad pidid koos oma väikeste lastega kodus töötama ja õpetajad hakkasid ise peredele ALPA rakendust soovitama – uute kasutajate arv tõusis lausa 664%. Eestikeelne rakendus on levinud juba üle maailma. Seda kasutavad väliseestlased 85 riigis.
Kristen tegutseb virtuaalreaalsusmaastikul aastast 2016. Rattad tõmbas kõvasti käima meelelahutussuunitlusega ettevõtte Futuruum vedamine. Kogemus kasutajate käitumise analüüsimisest ja turu tunnetamisest viis VR mängustuudio asutamiseni. Aastast 2019 on fookus täielikult virtuaalreaalsuse haridusvaldkonda toomine Futuclassi abiga.
ALPA Kidsi tegevjuht Kelly Lilles on 7 aastat tegelenud keeletehnoloogia projektide juhtimisega ja omandas magistrikraadi kirjaliku tõlke alal. Emaks saades ja avastades, et vaid väheste kultuuride lastel on võimalus kasutada emakeelset harivat nutisisu, oli aeg ühendada kõik elu jooksul õpitu ja koos suurepärase meeskonnaga luua midagi, millel on suur ühiskondlik mõju.
Üritus on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine: https://forms.gle/kh4UHUPwkXgbdZPe9
Ideede Teisipäev on valdkondade ülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Iga kokkusaamine algab sütitava sõnavõtuga, kus ettevõtjad, ühiskonnategelased, erialaspetsialistid avavad ukse oma maailma. Nad räägivad oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, suurematest ja väiksematest väljakutsetest.
Seminari korraldavad Tartu Teaduspark, Tartu Ärinõuandla ja Tartu linnavalitsuse ettevõtlusosakond juba viiendat hooaega. Seminari läbiviimist toetab A. Le Coq ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ raames.