Interreg 30 – tähistame koos!

Kogu 2020. aasta vältel tähistame 30 aastat Interregi koostööd. Interreg esindab kodanike huvides toimuvat piiriülest Euroopa territoriaalset koostööd. 1990. aastal käivitatud programm on tõestanud, et piirid ei ole tõkked, ja on lähendanud eurooplasi, lahendades koos ühiseid väljakutseid ja luues uusi võimalusi piiriüleseks koostööks. Tartu Teaduspark on osalenud erinevatest Interregi programmidest, et luua piirkonna ettevõtetele uusi koostöö võimalusi.

Pidustuste fookuses on kolm teemat:

1. Meil ​​kõigil on naaber

Meil kõigil on naabreid – ja nad on olulised! Headel ja halbadel aegadel teeme koostööd, töötame koos ja otsustame koos. Seisame silmitsi  väljakutsetega ning loome ühises ruumis uusi võimalusi paremaks tulevikuks. Jääme kokku, alati!

2. Noored

Interreg ja koostööpoliitika on leidnud noorte jaoks palju lahendusi. Kuidas? Koostöö, partnerlussuhete loomine ja teadmiste jagamine, et parandada kõigi haridustaset, kvalifikatsiooni, oskusi, rahvusvahelisi pädevusi ja töövõimalusi ning luua „inimeste jaoks töötav majandus“.

3. Roheline ja kliimaneutraalne Rohelisem Euroopa

Piirid ei piira jõgesid, mägesid, metsi ega järvi. Piirid ei takista taimestikku ja loomastikku levikut. Õhk, vesi, maa reostus ja ühiste ressursside kasutamine ei tunne riigipiire. Selle aarde säilitamiseks järeltulevatele põlvedele on Interreg edendanud keskkonnaalast koostööd.

Täiendav informatsioon:

Kliimamuutusi käsitlev Interreg: rohelisema Euroopa koostöö jõud (e-raamat)
Tähistame koos Interregi 30-aastast tegevusaastat 2020. aastal
Interreg30 (infoleht)
Elisa Ferreira pressiteateid ajakirjandusele