Kaugseire võimalused äriks – BalticSatApps projekti kogemus

COPERNICUS programm võimaldab kõigile huvilistele tasuta kaugseire (Earth Observation – EO) andmete kasutamist uute teenuste arendamiseks. Detsembris lõppenud kolmeaastase BalticSatApps projekti raames toetasime kaugseire huvilisi ideede elluviimisel ja ettevõtete käivitamisel. Projektitegevuste läbiviimist toetas INTERREG Läänemere piirkonna programm. 

Copernicus on Euroopa Komisjoni algatusel loodud programm, mis kogub keskkonnaandmeid Maa jälgimise satelliitidelt ning in situ sensoritelt – mõõtmisel õhust, merelt ja maalt. Kogutud andmed töödeldakse ning tehakse lõpptarbijale kättesaadavaks temaatiliste teenuste kaudu. Copernicuse programmi andmed on tasuta. Projekti „BalticSatApps“ ülesanne oli edendada ettevõtlust, kus rakendatakse neidsamu satelliitandmeid konkreetsete teenuste loomiseks. Projekti jooksul keskenduti tervele teenusearenduse ahelale kasutajate vajaduste mõistmisest võimalike rakenduste turustamiseni. Läbiviidud küsitlustulemuste põhjal korraldati innovatsioonikonkursse ja häkatone. Esimeste häkatonide järel käivitati Eestis, Poolas ja Soomes kiirendusprogrammid.  

Tartu Teaduspargi juhatuse liikme ja Euroopa kosmoseagentuuri Eesti inkubaatorprogrammi juhi Andrus Kurvitsa sõnul toetas BalticSatApps projekt Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori (ESABIC Estonia) tegevusi. Alustasime BalticSatApps partnerlust samal ajal ESA BIC Estonia käivitamisega. Tänu lisarahastusele tekkis meil hea võimalus kaugseire valdkonnas rahvusvaheliste partneritega kogemusi vahetada ja kosmose valdkonna startup ettevõtete jaoks olulisi rahvusvahelisi mentoreid kaasata,“ täiendas Kurvits. 

Ilya Bolkhovsky ettevõttest Eomatic: „Meie ettevõte kasutab kaugseire andmeid pinnase niiskuse jälgimiseks, et vähendada vee ja väetise kulu ning tõsta viljakust. Saime BalticSatApps partneritelt head nõu ja loodetavasti liitume lähitulevikus ESABIC Eesti inkubaatoriga.“ 

Projekti mõju oli laiem – läbiviidud töötoad ja häkatonid tutvustasid kaugseire ja Kopernikuse programmi võimalusi ning tugevamad meeskonnad said mentorite toe ideede elluviimiseks. Projekti jooksul koostatud teabe- ja koolitusmaterjaleidest on kasu kõigile kaugseireteenuste huvilistele, tekkinud kogemuste abil saab lühikese ajaga asuda Maa seire andmeid arendama ja rakendama. 

Projektitulemuste ülevaated on leitavad BalticSatApps kodulehel ja vastavad järgmistele küsimustele: 

Projektis osalesid partnerid viiest riigist: Soome, Poola, Rootsi, Eesti ja Venemaa St. Petersburgi piirkond. Projekti läbiviimist toetas INTERREG Läänemere programm. 

Kontakt Tartu Teaduspargis:
Henri Hanson
projektijuht
mobiil:+372 5309 7706
e-mail: henri@teaduspark.ee