Kiirendid aitavad luua keskkonnale hädavajalikke tehnoloogiaid

Elurikkuse kadu ning enneolematud kliimatingimused viitavad lähenevatele muutustele, mida me kontrollida ei saa. Muutused toovad aga alati kaasa võimalusi, mille toel asju paremaks muuta. Keskkonnainvesteeringute Keskus aitab viie rohetehnoloogiatele suunatud kiirendi käivitamise abil täna noortel ettevõtetel viia idee järgmisele tasemele, et sünniksid nii Eestile kui maailmas laiemalt vajalikud lahendused.  

 

KIK on enam kui 20 aastat keskendunud keskkonnavaldkonna projektide ellukutsumisele, toetades tegevusi alates loodusradadest, kaitsealuste alade külastusinfrastruktuurist, saastunud alade puhastamisest, prügimägede konserveerimisest, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisest kuni elektrisõidukite, biometaani ja rohelise vesiniku kasutuselevõtuni. Eesti looduse olukord on maailmavõrdluses päris heas seisus. Kuigi selle nimel on tehtud palju, siis hiilivad kliimamuutused ja elurikkuse kadu vaikselt ligi.  

 

KIK on alati uskunud, et oluliste muutuste eduka läbiviimise alus on teadlikkus, haridus ja ettevõtlus. Oluline on toetada inimese, looduse ja rohetehnoloogiate vaheliste seoste mõistmist juba varases eas – alates lasteaedadest, jätkates koolides kuni täiskasvanu ettevõtjateni. Selleks toetasime näiteks Muraste kooli õpilaste algatust teha taaskasutatud materjalidest kooli hoovile tuulegeneraator või Viljandi Gümnaasiumi projekti ehitada kooli katusele ilmajaam.  

 

Rohekiirendid aitavad uudsetel ideedel turule jõuda 

On oluline aidata noortel ettevõtetel viia oma roheideed järgmisele tasemele ning leida julgust ja indu kaasata vajalikke investeeringuid. Hea uudis on, et rohe- ja puhtad tehnoloogiad on üks väheseid investeerimisvaldkondi, mis on selgelt tõusuteel ja kus tulevikuväljavaated investeeringumahtude osas on väga positiivsed. Kuid ka hea idee korral pole lihtne jõuda õigete inimeste või piisava turu huvini (market traction). Nagu pole lihtne leida investoreid, nii on ka investoritel keeruline ära tunda häid ettevõtteid. Investorid on sageli oma ala professionaalid ja selle võrra on äratundmise töö lihtsam, alustavatel ettevõtetel aitavad oma ideede arendamisel julgust ja kogemust saada just kiirendid. KIKi huvi kiirendite käivitamisel on arendada terviklikult kogu investeerimise ökosüsteemi.  

 

Oluline on olla eesmärkide seadmisel ambitsioonikas ja järjekindlalt, tagasilöökide kiuste uskuda, et tulemused on saavutatavad. Näiteks on hetkel avatud liikuvuse ja logistika kiirendi, mis on loodud toetama selles valdkonnas tegevaid noori ettevõtjaid, kes tahavad muuta Eesti sellel alal tuntuks ka laiemalt. Mis võiks olla suurem ambitsioon kui transpordisektori ümberkujundamine, kus peame vähendama CO2 emissioone 90%?  

 

Kiirendis osalemine annab juurdepääsu ekspertide, mentorite, koolituste ja tehnoloogia arendamise rahalise toetuse võrgustikule, mis tõstab oluliselt noore ettevõtte võimekust oma idee ellu viia ja investeeringuid kaasata.  Eesmärk on aidata luua ärimudeleid, mis pole ainult edukad, vaid jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud. 

 

Edukas idee võib olla ka väike 

 Kuigi Eesti on tuntud ükssarvikute poolest, on selleni jõudmise tõenäosus sama suur kui saada kaks korda välgust tabatud. Ei pea olema silmapaistev ettevõte nagu Starship või Bolt, eelkõige on oluline leida ja defineerida oma nišš. Lahendamist ootavaid võimalusi on palju – näiteks logistikas alates jalgrattadisainist, dokkimissüsteemidest, energia ülekande- ja laadimissüsteemidest kuni  logistika, ühistranspordi ning linnaplaneerimiseni.  

 

Me ei pruugi Eestis lahendada kogu lennundustööstuse või raudteede probleeme, kuid on spetsiifilisi võimalusi, mis aitavad suurtel korporatsioonidel lahendada üht väikest aga olulist osa kogu teenuse või toote ahelas. Näiteks võib tervikliku teenuse rakendamise asemel keskenduda mõne nutika anduri töölerakendamisele kusagil suures süsteemis, mis võib pakkuda investori vaates selget väärtust, asendada konkurentsi koostööga ning vähendada liigsete kuludega seotud riske.  

 

Seejuures on tänases vastanduvas maailmas on koostööoskus muutumas üha enam nõutud kaubaks. Seegi on üks oskus, mida tiimi ja partnerite abil kiirendis lihvida. Loodus ja inimkond vajavad head ühist arusaama, kuidas saavutada paremaid, jätkusuutlikke tulemusi just koostöö kaudu.  

 

Ebaõnnestumised käivad elu juurde ja on õpetlikud. Kaasates erinevaid oma ala asjatundjaid on võimalik vähendada eksimuste arvu, kuid neid tuleb siiski ette. Oluline on eksimist mitte karta ja kiirelt neist õppida, kohandades tehnilist lahendust või lähenemist tervikuna – paindlikkus käib uudse alustava ettevõtluse juurde. Katsetades läbimõeldult ei raiska me liigselt aega ega investeeringuid ideedele, mis  tegelikult pole elujõulised või asjakohased. Kiirendites aidatakse luua õppimiseks ja eksimiseks vajalik raamistik, et jõudsalt oma ideede rakendamiseni jõuda. 

 

Kuigi iga idee ei pruugi olla edukas, on kiirendite eesmärk suurendada roheinnovatsioonile mõtlevate ettevõtete eduvõimalusi. Ei tohiks karta unistada suurelt- iga suur teekond algab väikestest sammudest. Oluline on leida oma väljakutse ja olla unistuste elluviimisel järjekindel!  

 

Andrus Treier 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja