Kogemusi Poolast ja Soomest, kuidas siduda avaliku sektori ressursse targa spetsialiseerumise ja ettevõtlusega

Tartu Teaduspargi ja Tartu Linnavalitsuse esindajad külastasid veebruari lõpus Poznańit, et arutada viise, milliste avaliku sektori meetmetega aidata kaasa targa spetsialiseerumise valdkondadesse kuuluvate ettevõtete arengule.

Partnerid erinevatest Euroopa regioonidest jagasid oma kogemusi ja tutvustasid ideid tulevikuks. Lisaks selgitas Euroopa Komisjoni esindaja Monika Matusiak vajadust süsteemse innovatsioonipoliitika järele ning selle eripärasid kohalikul tasandil. Praktilisi näiteid taolisest lähenemisest Soome puhul tõi Forum Virium Helsinki esindaja Roope Ritvos. Suurte ülikoolide ja tugeva tööstusega Poznańi linna esindaja Michał Łakomski kirjeldas targa linna arendamiseks tehtavaid samme ja linna ümbritseva Wielkopolska vojevoodkonna esindaja Elizabeth Duda andis ülevaate regionaalse tasandi projektidest arendamaks piirkonnas suurema lisandväärtusega ettevõtlust. Sellega seoses külastati ka ühte piirkonna edukamat ettevõtet Solarist, mis tegeleb busside ja trammide tootmisega, ja ettevõtluse ning teadus- ja arendusasutuste koostöö soodustamiseks loodud hariduse ja infotehnoloogia kompetentsikeskust Poznan Supercomputing and Networking Centre.

Tartu Teaduspargi projektijuhi Vaido Mikheimi hinnangul on Wielkopolska regiooni arengut huvitav jälgida, kuna maadeldakse meilegi tuttavate muredega, nagu tööjõupuudus ehk kuidas hoida andekaid inimesi regioonis, ja kuidas arendada kohalikke tooteid-teenuseid nõnda, et need oleks konkurentsivõimelised laias maailmas. „Mõnes kohas oleme neist ees ja samas teisalt on neilt omajagu õppida, näiteks andmete kogumises ja andmepõhises otsustamises, eriti avaliku sektori poolel“, sedastas ta.

Visiit toimus projekti RELOS3 raames, projekti kaasrahastatakse programmist Interreg Europe.

*Link originaalartiklile Tartu Linnavalitsuse veebilehel.