LÕUNA-EESTI TOIDUKONVERENTS INNOVATSIOON – ALLIKAD JA LAHENDUSED

Hea toidutootja, toidupakkuja, toiduasjaline!

Ootame Sind Lõuna-Eesti Toidukonverentsile, mis toimub juba teist korda – seekord 21. septembril Pollis, Viljandimaal!

Konverents toimub Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspargi, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse ja Lõuna-Eesti toiduvõrgustike koostöös ning seekordseks teemaks on INNOVATSIOON – ALLIKAD JA LAHENDUSED.

Konverentsil tutvustame toidutootjatele võimalikke teaduskoostööpartnereid ja rahastusvõimalusi, seda nii ettekannetes kui ka terveks päevaks üles seatud demoalal, kus igal arendusorganisatsioonil oma lett pädevate inimestega, kes vastavad huviliste küsimustele. Mõistagi on konverentsi üheks eesmärgiks Lõuna-Eesti toiduasjaliste kokku toomine, sest jõud peitub koostöös, mitte konkurentsis!

Konverentsi päevakava:

9:00- 9:45 Soovijatele külastus Polli kompetentsikeskuses (kogunemine fuajees).

9:30 kohvipaus ja kogunemine

10:00 Tervitussõnad

10:15 -12:50 Koostöövõimalused teadus- ja arendusasutustega:

Eesti Maaülikool – Toidulabor ja Polli teadmistepõhine tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Eesti Maaülikooli juures tegutseb 2018. a algusest Eestis ainulaadne laborikompleks, mille ühe tervikuna töötavad koos lisaks uuenenud mikromeiereile ka lihatehnoloogia, jookide, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning teadusuuringute laborid. Väiksemas mõõdus laboriseadmed võimaldavad kasutada ka tavapärasest väiksemaid toorainekoguseid. Labor parandab koostöövõimalusi teadus- ja õppeasutuse ning toiduainetööstuse ettevõtete vahel nii tootearendusel kui ka teistes valdkondades.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusesse on rajatud ekstraheerimis-, destillatsiooni-, keemia-tehnoloogia, kuivatustehnoloogia ja biokeemia laborites väärindatakse kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste meetodite abil taimset toorainet, et saadud tulemust rakendada tervise- ja loodustoodete tehnoloogia- ja tootearenduses. See tähendab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses.

BioCC OÜ EIT Food ja EIT Food HUB’i tutvustus.

BioCC maailmatasemel teadus- arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi. EIT Food on Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi toidu valdkonna võrgustik (Knowledge and Innovation Community, KIC), mille piirkondlik koostöökeskus on EIT Food Hub.

kl.11:15-11:35 sirutuspaus, õunad ja vesi

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

TFTAK on kaasaegsetele analüütikameetoditele ning süsteemide- ja sünteetilise bioloogia põhimõtetele toetuv uurimis- ja arendusasutus. Selle eesmärk on uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamine ja kasutuselevõtmine.

TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakond

Tallinna tehnikaülikool on vanim toidutehnoloogia alast kõrgharidust andev õppeasutus Eestis. Läbi aegade on TTÜ tugevad valdkonnad olnud leiva- ja pagaritoodete tehnoloogiad, konserveerimise, jookide ja kalatehnoloogiad, biotehnoloogial põhinevad protsessid (kääritamine, juuretised) jt.

Tartu Biotehnoloogia Park (TBP)

TBP pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

ADAPTER

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased.

12:50- 13:50 Lõuna (buffee). Samaaegselt võimalik konsultatsioone saada erinevatelt teadus- ja arendusasutustelt, rahastusasutustelt, kes väljas oma lettidega terve päeva jooksul.

13:50-15:05 III sektsioon

Ettevõtja lugu – Pille Pokk, HELEN helbed – tootearenduslugu koostöös BioCC OÜga

Ettevõtja lugu – Sulev Nõmmann, Siidrikoda – tootearenduslugu koostöös TFTAKiga

Arendustegevuste rahastamise võimalused:

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus. Maaeluministeerium ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

15:05-15:25 Sirutus-ja kohvipaus, puuviljad

15:25- 16:45 Konverents jätkub, arendustegevuste rahastamise võimalused:

Maaeluministeerium, mh LEADER-toetused

Eesti Teadusagentuur (ETAG) (nutika spetsialiseerumise toetus, sh tervist toetav toit)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lõpusõnad

16:50-17:30 õunte degusteerimine, suhtlus, hüvastijätt, võimalus saada konsultatsiooni erinevatelt teadus- ja arendusasutustelt, rahastusasutustelt.

 

Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, 69108 Karksi-Nuia side, Viljandimaa) http://polli.emu.ee/

Konverentsi osalustasu 17 EUR, millega kaetakse osaliselt konverentsi korralduskulusid.

Täiendav info ja registreerimine (kuni 17. september) konverentsi kodulehel http://arinouandla.ee/toidukonverents/

Konverentsi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ ja projekt EmpInno, Interreg Baltic Sea Region programm.