Lund – Skandinaavia küla teadus, arendus ja innovatsioonitegevuse arendamiseks

Tartu Teaduspargi, Tartu Biotehnoloogia Pargi, Riikliku Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute Keskuse ja Tartu Linnavalitsuse esindajad külastasid 29.-31 mail Lundi, et arutada võimalusi tihedamaks koostööks ja leida samme tulevikuks teadus-, arendus – ja innovatsioonitaristu avamiseks ettevõtetele ja teistele teadus- ja arendusorganisatsioonidele.

Seekord tutvustas oma kogemusi ülikoolilinn Lund, kus tugevamateks ettevõtluse ja teadus-arenduse valdkondadeks on materjaliteadus, nanotehnoloogia ja biotehnoloogia. Lundi, Malmö ja Kopenhaageni piirkonda nähakse tulevikus veelgi tugeva tõmbekeskusena, kuhu täna investeeritakse vahendeid tipptasemel teaduse ja rakendusuuringute tegemiseks. Külastasime MAX IV kiirekanalit, ESSi ehk Euroopa neutronkiirguse allikat, Medicon Village’it, Smile inkubaatorit. Lisaks tutvustati meile plaani luua Skandinaavia küla, kuhu kuuluks lisaks eelmainitud taristuobjektidele ka veel äriarendusorganisatsioonid, ülikooli campus ja muud toetavad organisatsioonid, luues ühe suure tervikliku ökosüsteemi.

Tartu Biotehnoloogia Pargi hinnangul on Lundis toimiv biotehnoloogia iduettevõtete inkubeerimise mudel tähelepanuväärne, toetudes peamiselt suure biotehnoloogia ettevõtte arenduskeskuse poolt maha jäetud pindadel ja kogemusel, mida aktiivselt kaasatakse uute iduettevõtete toetuseks. Samas ei ole jäädud kinni ühte mudelisse ning testitakse erinevaid väärtuspakkumisi ning jälgitakse globaalseid trende. Kuigi Eesti ja Rootsi biotehnoloogia äri- ja teaduskeskkond ei ole võrreldavad, on Tartul Lundi ökosüsteemi kogemusest palju õppida.

Riikliku Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute Keskuse hinnangul on sarnased koostööprojektid arendavad ning loovad hea aluse riikliku infrastruktuuriga liitunud konsortsiumi liikmete, konsortsiumi koostööpartnerite ning Tartu Linnavalitsuse vaheliseks koostööks teadus-arendustegevuse valdkonnaks.

Projekti järgmine kohtumine toimub 22. novembril Brüsselis, kus toimub projektipartnerite korraldatud konverents teadus, arendus ja innovatsiooni infrastruktuuri edendamiseks ja turundamisest ja turustamisest väljapoole regioone.

Visiit toimus projekti Inno Infra Share raames, projekti kaasrahastatakse programmist Interreg Europe.

Uudise originaaltekst on leitav Tartu linna kodulehel.