Nutikas neljapäev: ideest tooteni

Uued ja parendatud tooted annavad konkurentsieelise. Arenev ettevõte on pidevalt otsimas võimalusi, kuidas veel paremini rahuldada oma toote või teenusega tarbijate vajadusi ning leida võimalusi uute toodetega turule tulekuks. Seega tootearendus on loomulik osa igapäevasest tegevusest.
Nutikas Neljapäev toob seekord osalejateni tootearendusprojekti edukalt ellu viinud ettevõtjate lood ning annab ülevaate Euroopas ja Eestis pakutavatest võimalustest toodete, teenuste, tehnooogiate arendamise, arendusmeeskondade töö rahastamiseks. Vastused saavad järgmised küsimused:
  • Kuidas kasvatada ettevõtte kasumit läbi tootearenduse?
  • Kuidas muuta ettevõtete tooted ja teenused tehnoloogiamahukamaks ning kallihinnalisemaks?
  • Kuidas kasvatada ettevõte kasumit intellektuaalomandi kaudu?
  • Kuidas avalik sektor toetab ettevõtete tootearendust?
Ettevõjad räägivad, kuidas toimus Nutika projektiraha taotlemine ja annnavad ülevaate kogu projekti raames läbiviidud ja -viidavatest tegevustest.
Värska Sanatoorium OÜ, mis koostöös Tartu Ülikooliga leidis Värska mineraalvee kasutuseks uue ja innovaatiline võimaluse. Loodi nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalne toode – mineraalveel baseeruv ninasprei.
OÜ Click & Grow, mis sai toetuse lausa kahele biolagunevate taimekasvukeskkondade arendusprojektile.
Coop Eesti Keskühistu räägib, kuidas tuli idee luua kauplusesisene soovitussüsteem.
Üritus annab hea ülevaate ning kasulikud kontaktid kolme rahastusmeetme osas:
  • RUP ehk rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programm, mille raames toetatakse ettevõtja tehnoloogia-, toote- või teenusearendus projekte. Meedet tutvustab Kaupo Reede.
  • SekMo ehk sektoritevahelise mobiilsuse toetus, mis aitab ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel kaasrahastada doktorikraadiga teadlase töölevõtmist vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide kavandamiseks ja elluviimiseks. Tutvustuse teeb Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuurist.
  • Horisont 2020 on Euroopa Liidu suurim teadusuuringuid ja innovatsiooni toetav programm. Kaido Sipelgas EASist annab ülevaate Euroopa arvukatest rahastusvõimalustest ideede tooteks arendamisel.
    Täpne kava tuleb peagi.
Üritus on tasuta, kuid vajalik on registreerimine: https://forms.gle/hU8GmKcTHifHN1CRA
Üritust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.