Nutikas Neljapäev – Tea rohkem, tõmble vähem

Nutikas Neljapäev – Tea rohkem, tõmble vähem ehk kuidas majandusmudelitest ja suurandmetest maksimumi võtta.

Uues ürituste sarjas võtame igal korral ühe keerulisena näiva teema ning harutame selle ettevõtjate ja teadlaste abil lahti. Antud ürituse raames selgitame, kuidas on võimalik ettevõte poolt kogutavad andmeid (suurandmeid) analüüsida ja kasutada nii, et need toodaksid ettevõttele kasu ja/või lihtsustaksid otsuste tegemist.

14:30-15:00 Kogunemine + kohv
15:00-15:40 „Suured andmed, automaatsed otsused“ – Mihkel Solvak (TÜ) ja Märten Veskimäe (Monese)
15:40-15:45 1. pitch: “Piimatootmisettevõtte tulemusmõõdikute teaduspõhise süsteemi väljatöötamine konkurentsivõime kujundajana”– Aadi Remmik (EMÜ)
15:45:15:50 2. pitch

15:50-16:00 Jalasirutuspaus + kohv

16:00-16:20 „Kuidas saab suurandmetest tehisintellekt?“ – Kristjan Eljand (STACC – Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus)
16:20-16:40 TBA
16:40-16:45 3. pitch: „Ruumiandmete kogumise ja töötlemise võimalused kaasaegses maailmas“ – Aive Liibusk (EMÜ)
16:45-16:50 4. pitch: TBA

16:50-18:00 Ajurünnak, millele järgneb võrgustumine koos kohvi ja snäkkidega

Registreerimine Google vormil.

Ühtlasi uurime ettevõtete ja teiste organisatsioonide vajadusi suurandmete töötlemise ja kasutamise osas, et pakkuda neile tulevikus soovitus lahendusi koostöös ülikoolidega. Selleks palume täita küsitluse, milleks kulub hinnanguliselt 10-15 minutit.

Nutikas Neljapäev pakub ettevõtjatele ja teadlastele võimaluse tulla oma igapäevasest keskkonnast välja ja vaadata suuremat pilti. Kord kvartalis toome osalejate ette ühe konkreetse ettevõtete ees seisva väljakutse, millele otsime lahendusi koos teadlaste ja ettevõtjatega.

 Ettevõtjana on sul võimalik sel üritusel kohtuda oma valdkonna tippspetsialistidega, kes teavad kuhu suunas liiguvad maailmas majandustrendid ning millised on tipptehnoloogia ja teaduslikud lahendused, mis tagavad edu erinevates ärivaldkondades.

Teadlasena on sul võimalik kohtuda Eesti ettevõtjatega nii teenindus kui tootmisettevõtetest ja  viia end kurssi, millised on ettevõtjate igapäevased väljakutsed ning kuidas sinu teadustöö saaks neid muresid lahendada.

Üritus toimub Tartu Teaduspargi, Tartu Ärinõuandla, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Adapteri koostöövõrgustiku ja Tartu linna eestvedamisel.