B-Idea (Brave Idea Support Programme)

Projekti nimi ja lühikirjeldus:

B-Idea (Brave Idea Support Programme) on Eesti-Läti projekt, kus toetatakse ettevõtteid, kellel on toode olemas, ekspordiga alustamisel koolituste, mentorite ja ettevõtete koostöö kaudu.

Export Express programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kellel on:
– äge toode või teenus, millel on ekspordipotentsiaali;
– pühendunud, coach’itav ja pädev meeskond;
– puudub või on vähene kogemus eksportturgudel;
– valmisolek kasvuks ja ekspordiks.

Programm pakub:

  • koolitusi – äriarendus, ressursside juhtimine, bränd, turundus, müük, rahastusvõimaluste leidmine;
  • tuge uute eksportturgude, kontaktide, investeeringute ja koostööpartnerite leidmisel;
  • mentorlust.

Mentorprogrammis on väga heal tasemel mentorid B.I.A OÜst http://www.bia.ee/  ja Gateway & Partners’st http://gatewaypartners.net/ .

Lisateave programmi kohta: https://www.exportexpress.eu/program ja info kandideerimise kohta: https://www.exportexpress.eu/project  . Taotlusi ootame 18. märtsiks 2018.

Export Express’i programm kestab aprillist 2018. a kuni aprillini 2019. a ning selles osalemine on tasuta.

Eesmärgid: Valmistada ettevõtted ette ekspordiks ja edukaks kasvuks vähem kui aastaga.

Tegevused: Programmis toimuvad 4 arendusseminari nii Eestis kui Lätis, sh 2 koolitust Eestis ning 2 koolitust Lätis ning seminaride raames toimuvad meeskondade esitlused, koolitused ja mentorlus. Mentorlus on kavandatud ka seminaride vahelisel ajal.

Projektipartnerid:

Projekti juhtpartner on Foundation “Ventspils High technology park” ja teised partnerid:
– Valmiera Development Agency Foundation,
– Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA,
– GatewayBaltic Ltd ning
– Tartu Teaduspark.

Programm, mille raames seda läbi viiakse: Interreg Estonia – Latvia

Projekti number: Est-Lat 47

Projekti läbi viimise aeg: 1. september 2017 – 30. aprill 2019

Projekti kogueelarve: 389 365,97 EUR, finantseeritud ERDF’st: 330 961,05 EUR

Programmi koduleht: https://estlat.eu/en/

“This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”

Ingrid Hunt

Ingrid Hunt
Projektijuht / personalispetsialist 
E-post: ingrid.hunt@teaduspark.ee
Tel: +3725125298