Baltic Explorers

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Baltic Explorers (projekti number: CB884) raames toetatakse mänguarenduse valdkonna ettevõtteid.

Eesmärgid: Kesk-Läänemere piirkonna (piirkonnad Soomest ja Rootsist, kogu Eesti ja Läti) mänguarendajate klastri toetamine läbi kiirendi ja mentorprogrammi. Eelkõige toetatakse ettevõtjate jõudmist Aasia ja Põhja-Ameerika turgudele.

Tegevused: Projekti eesmärgiks on viia läbi rahvusvaheline kiirendiprogrammi ja toetada kohaliku mänguarenduse klastri ettevõtteid mentorite abil, et kiirendada nende jõudmist Aasia ja Põhja-Ameerika turgudele.

Projektipartnerid: Juhtpartneriks on XAMK (Soomes, Kotkas asuv rakenduskõrgkool). Lätist osaleb projektis Läti tehnoloogiakeskus, Rootsist Dataspelbranschen ja Soomest lisaks juhtpartnerile ka Lahti rakenduskõrgkool.

Projekti läbiviimist toetab: Interreg Kesk-Läänemere programm http://centralbaltic.eu

Projekti läbi viimise aeg: 01.04.2020 – 30.09.2022

Eelarve: 1.92 miljon EUR, sh. Teaduspargi eelarve: 285 690 EUR (omafin.: 42 399 EUR)

Projekti koduleht: https://balticexplorers.eu/ 

Juhtpartneri kontaktisik: Sabine Soursa

Henri Hanson

Henri Hanson
Projektijuht 
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +37253097706