Baltic Sea Game Incubation

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Baltic Sea Game Incubation – Piloting Network Activities to Foster Game Incubation in the Baltic Sea Region (BSGI). Projekti raames teevad osalevad inkubaatorid jm. organisatsioonid koostööd mänguarenduse valdkonna inkubatsiooniteenuste edasiarendamiseks.

Eesmärgid: Projekti üldisemaks eesmärgiks on toetada innovaatilise ja tugeva mängutööstuse arengut Läänemere regioonis. Projektitegevused keskenduvad piiriülese koostöö arendamisele mänguettevõtete inkubatsiooni- ja mentorprogrammide valdkonnas.

Tegevused: Projekti sisu jaguneb laias laastus kolmeks: kogemuste vahetus partnerregioonide ja osalevate organisatsioonide vahel, mängude alase inkubatsioonivõimekuse tõstmine osalevates organisatsioonides ja sellealaste teadmiste ning kogemuste vahetus.  Tegevuste eesmärk on ühtlustada mänguarendajatele pakutavaid inkubatsiooniteenuseid ning arendada valdkonnas tegelevaid spetsialiste (sh. inkubaatorite töötajad, mentorid ja mänguvaldkonna investorid).

Projekti läbi viimise aeg: 2020 – 2022

Eelarve: Teaduspargi eelarve projektitegevuste elluviimiseks: 79 007,5 EUR (sh. omaosalus: 11 851,13 EUR)

Projekti kodulehtwww.baltic-games.eu

Juhtpartneri kontaktisikChristine Sauter, BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, E-Mail: bgi@bgz-berlin.de

Henri Hanson

Henri Hanson
Projektijuht 
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +37253097706