EmpInno Monitor S3

Projekti nimi ja lühikirjeldus: EmpInno Monitor S3 “EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies” projekt on jätkuprojekt EmpInno S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions projektile http://empinno.eu/ . Projekti teemaks on nutika spetsialiseerumise strateegiate seire.

Projekti eesmärgiks on uute seire tööriistade testimine ja kasutuselevõtt nutika spetsialiseerumise valdkondade ja strateegiate kontekstis.

Projektipartnerid:
juhtpartner on Rostock Business and Technology Development GmbH, Saksamaa.

Projektiparntereid on Taanist D2i – Design to innovate, Soomest Prizztech Ltd ning South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK, Eestist Tartu Teaduspark ja Tartu linn, Poolast Lubelskie Voivodeship ning Foundation for Lubelskie Development, Lätist Riga Planning Region.

Programm, mille raames seda läbi viiakse: Interreg Baltic Sea Region Programm 2014-2020

Projekti läbiviimise aeg: august 2019 – jaanuar 2021

Projekti kogueelarve: 854 050 EUR (sh 85% ERDF kaasfinantseerimine). Tartu Teaduspargi eelarve: 57 000 EUR (sh 15% omafinantseering).

Programmi koduleht: https://www.interreg-baltic.eu/home.html

Ingrid Hunt

Ingrid Hunt
Projektijuht / personalispetsialist 
E-post: ingrid.hunt@teaduspark.ee
Tel. +3725125298