FF2020

Flying Forward 2020 on 3-aastase kestvusega koostööprojekt, mille raames uuritakse linnasisese õhuliiklusega (Urban Air Mobility (UAM)) seotud teemasid tulevikus linnades pakutavate drooniteenuste paremaks korraldamiseks.

Projekti raames toimub aktiivne suhtlus nii arendajate, teenusepakkujate kui ka lõppkasutajatega ja uute lahenduste katsetamine viies eluslaboris (Living Lab): Tartus, Eindhovenis, Milanis, Oulus ja Zaragozas. Katsetuste käigus täpsustatakse olemasolevaid ja tulevikus vajalikke nõudmisi, regulatsioone ja seadusandust, et tagada ohutus ja arendada ning ühtlustada teenusepakkujate jaoks olulisi protsesse ning tööriistu. Lõpeesmärgiks on välja töötada toimiv koostöömudel, mis annab võimaluse paindlikeks, jätkusuutlikeks ja positiivse mõjuga linnasisesteks drooniteenusteks.

Projekti tulemiks on:

  1. Sobiva ja kiiresti aiendatava infrastruktuuri välja-arendamine
  2. Droonidega seotud regulatsioonide kaardistamine, loomine ja parendusettepanekute tegemine
  3. Teadlikkuse tõstmine linnasisese drooniliikluse korraldamisest
  4. Lõppkasutajate väärtusahelate kaardistamine ja turulähedaste lahenduste katsetamine

Partnerid: projektis osalevad 12 organisatsiooni 7 riigist.

Programm: Flying Forward 2020 projekti rahastatakse Euroopa Liidu Horisont 2020 Research and Innovation programmi toel (leping Nr.101006828)

Projekt viiakse ellu 2020. aasta detsembrist 2023. aasta novembrini.

Projekti kodulehthttps://www.ff2020.eu

Flying Forward 2020 is funded by the European Union H2020
Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 101006828

Henri Hanson

Henri Hanson
Projektijuht 
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +37253097706