NovelBaltic

Projekti nimi ja lühikirjeldus:

NovelBaltic projekti põhitegevuseks on kohalike mittepuidust metsatoodete (peamiselt metsamarjad) ekspordivõimekuse valideerimine Aasia (ennekõike Hiina) turul.

Eesmärgid:

Tervislik toit ja looduskosmeetika on kaks NovelBaltic projekti fookuses olevat valdkonda, mille toodete-teenuste turunõudluse hindamine ja ärivõimaluste loomine valitud piirkondades Hiinas on projekti lõppeesmärgiks.

Tegevused:

Projektikonsortsium keskendub kahele tegevussuunale ülaltoodud tootesegmentides:

  • äriarendus ja kontaktide loomine Hiinas, sh ärireisid ja messikülastused Hiina;
  • tootearendus & toodete väärindamine läbi panustamise teadus- ja arendustegevustesse;

Projektipartnerid:

Projektis osalevad partnerid viiest riigist: Soome, Norra, Läti, Leedu ja Eesti. Projektis osalevate partnerite võrgustik jaguneb temaatiliselt kaheks:

  • teadus-arendusasutused: Oulu Ülikool (juhtpartner), Centria teadus- ja arenduskeskus, Kaunase Tehnikaülikooli Toiduinstituut, Leedu Põllumajanduse ja Metsanduse Teaduskeskus (LAMMC), Soome Metsanduskeskus (Suomen metsäkeskus);
  • äriarendusorganisatsioonid: Tartu Teaduspark ja Aalto Ülikool

Programm, mille raames seda läbi viiakse: Projekti läbiviimist toetab Interreg Läänemere programm.

Projekti number: Interreg Baltic Sea Region Project #R079

Projekti läbi viimise aeg: Projekti kestus on 30 kuud, 01.01.2019-30.06.2021

Projekti eelarve: Projekti kogueelarve on 1,9M EUR millest 1,4M EUR moodustab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) rahastus ja 0,06 M EUR Norra riigi rahastus

Projekti koduleht: Loe täpsemalt projekti juhtpartneri kodulehelt: https://tki.centria.fi/hanke/novelbaltic/1956

Kontakt: info@teaduspark.ee