SharOn

Projekti nimi ja lühikirjeldus:

SharOn (Opportunities for European Entrepreneurship in the Sharing Economy) on väikeprojekt, mille abil uuritakse ja toetatakse jagamismajanduse valdkonda ja selles tegutsevaid ettevõtteid.

Eesmärgid:

SharOn projekti eesmärk on luua alustavatele ettevõtjatele võimalused ja toetada nende jagamismajandusega seotud idee arengut. Ideed on eelistatult reisi ja majutuse, transpordi ja logistika, hariduse, era-, äri- ja finantsteenuste valdkonnast

Tegevused:

Projekti peamiseks väljundiks on SharOn Akadeemia mentorprogramm, mis viiakse läbi koostöös NULA ühiskondlike algatuste inkubaatoriga (https://nula.kysk.ee) ühise kampaania käigus valitud meeskondadele 01.06.19 – 30.11.19. Parim meeskond pääseb pitchimisvõistlusele, mis viiakse läbi Varssavis 2019. aasta novembris.

Projektipartnerid: Projekti partneriteks on Enterprise Europe võrgustiku partnerid viiest riigist: Poolast, Eestist, Slovakkiast, Bulgaariast ja Itaaliast.

Programm, mille raames seda läbi viiakse: Projekti läbiviimist rahastab Euroopa Liidu COSME programm

Projekti number: Grant agreement SI2.764050

Projekti läbi viimise aeg: 24 kuud 01.12.17 – 30.11.19.

Projekti eelarve: Projekti kogu eelarve on 378 319 EUR, millest toetus 340487 EUR. Tartu Teaduspargi eelarve projektis on 55319,5 EUR, millest COSME programmi toetus on 90%.

Projekti kodulehthttps://sharonacademy.eu

Henri Hanson

Henri Hanson
Projektijuht 
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +37253097706