Projekti IMPROVE esimene kohtumine leidis aset veebis

Projekti IMPROVE esimene kohtumine, mille korraldas DEV’UP Center-Val de Loire, toimus veebis 14.-16. Septembril. Esialgu plaaniti üritus korraldada 10.-11. märtsil Prantsusmaal Orleansis, kuid COVID-19 pandeemia tõttu liikus see septembrisse. Fookus oli Kesk-Val de Loire piirkonnas RIS3 * rakendamisel tulenevalt Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rakenduskava temaatilisest eesmärgist 1.

Esimene sessioon oli pühendatud nii Kesk-Val de Loire’i piirkonna kui ka piirkondliku RIS3 ja selle seotud ERF rakenduskavaga tutvustamisele.

Seejärel keskendus Center-Val de Loire RIS3 väljatöötamise ja rakendamise erinevat aspektide illustreerimisele, rõhutades kaasatud piirkondlike osalejate seisukohti. Esiteks selgitasid vahendusorganisatsioonid oma rolli RIS3 rakendamisel. Kesk-Val de Loire’i majandusarendajate võrgustiku koordineerimine on hea näide sellest, kuidas kogu majandusarengut toetav ökosüsteemi tugi saab RIS3 rakendamisse kaasata asjakohase koordineerimise kaudu. Seejärel selgitasid nende rolli RIS3 rakendamisel kaks organisatsiooni, mis mõlemad on seotud ühe Kesk-Val de Loire’i spetsialiseerumisvaldkonnaga – keskkonnametroloogia ja -tehnika. Kolmandas osas keskenduti ERFi rakenduskava juhtimisele piirkondlike juhtorganite poolt tihedas koostöös piirkonna erinevate üksustega. Keskenduti vahendile, mis oli pühendatud regionaalsete teadusuuringute toetamisele lähtuvalt tööstuse ja ettevõtluse väljakutsetele ning programmi „Ambitsioon 2020“ vajadustele.

Kohtumise lõpus töötasid partnerid interaktiivselt koos, kasutades “white board” rakendust. Erinevate ajurünnakute ajal tegelesid nad väljakutsega „Kuidas laiendada ja levitada innovatsiooni vähem innovatsiooniteadlike või vähem arenenud piirkonna VKEdele?”. Sel moel jagasid nad oma kogemusi ja parimaid praktikaid ning pakkusid välja lahendusi, mis aitaksid Center-Val de Loire’il selle probleemi lahendada. *

RIS3 – Nutika spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad

Algartikkel: https://www.interregeurope.eu/improve/news/news-article/10183/online-peer-review-in-centre-val-de-loire/

#InterregIMPROVE