Projekti Improve teise kohtumise korraldas partner Lapimaalt veebis

Projekti IMPROVE teise kohtumie korraldas Lapimaa piirkondlik nõukogu veebis 19.-20. oktoober. Kohtumine pidi algselt toimuma silmast silma kohtumisena Rovaniemis (Soome), kuid muutus veebipõhiseks kohtumiseks COVID-19 pandeemia tõttu. Kahepäevane üritus tõi kokku projektipartnerid kaheksast piirkonnast ja Lapimaa piirkondlikest sidusrühmadest. Kolmel istungjärgul tutvustasid esinejad Lapimaa strateegiaid ja TAI rahastamist ning praktilisi näiteid projektide ja rahvusvahelise koostöö kohta. Ettekannetele järgnes arutelu, kus partnerid tõstsid esitletud teemadel küsimusi ja kommentaare.

Esimesel päeval keskenduti regionaalsele juhtimisele ja ERFi rakendamisele Lapimaal. Lapland. “Lapland Agreement” ja “Smart Specialisation Programme” on tegevusi suunavad piirkondlikud strateegiad. Need strateegiad põhinevad piirkondlike osalejate ühisel pühendumusel ja koostööl. Esimese päeva teises osas tutvustasid piirkondlikud omavalitsused ERF-i rakendamist janutika spetsialiseerumise strateegiat VKEde ja TAI toetamise osas. Lapimaal arutatakse kõiki projektitaotlusi spetsiaalses töörühmas, mis koosneb kõiki fonde ja vahendusorganisatsioone hõlmavatest spetsialistidest. Rühma regulaarsetel koosolekutel kooskõlastatakse programme ja rahastamist, et suurendada projektide koostööd ja vältida kattuvaid tegevusi.

Rahvusvaheline koostöö ja võrgustike loomine on Lapimaa nutika spetsialiseerumisprogrammi strateegilised valikud. Näide edukast piirkondadevahelisest koostööst, kuhu Lapimaa on kaasatud, on Ida- ja Põhja-Soome (ENF) aruka spetsialiseerumise strateegia. Strateegia põhineb piirkonna ühistel kompetentsidel ja kasvusektoritel. Eesmärk on aidata ENFi ettevõtetel luua ülemaailmsed väärtusahelad, võrgustikud ja klastrid, et edendada kasvu ja konkurentsivõimet.

Teisel päeval läks ürituse fookus sidusrühmade seisukohtadele arendustegevuse osas. Tööstusliku ringmajanduse klastri, Case TEQUi ja Sodankylä omavalitsuse näited tutvustasid Lapimaal toimuvate tegijate ja arendusprojektide mitmekesisust. Hoolimata juhtumite erinevast ulatusest ja eesmärgist on kõigile neile sarnane praktiline VKEde arengulesuunatud vaade ja motivatsioon käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks.

Lapimaa projekti IMPROVE meeskonnale avaldas ürituse käigus toimunud aktiivne arutelu suurt muljet. Projektipartnerite tagasiside abil on võimalik leida lahendusi koosoleku päevakorras tõstatatud konkreetsetele probleemidele. Järgmine vastastikuse eksperdihinnangu ja piirkondadevahelise temaatiline töötuba toimub 2.-3.12, mida korraldab Portugali Centro piirkondlik koordineerimis- ja arenduskomisjon.

#InterregIMPROVE