EESTI – LÄTI KOOSTÖÖPROJEKT ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMISEKS JA PIIRKONNA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS

Projekti DELBI 2 peamised eesmärgid on:

 • Tunda-tutvustada paremini naaberriigi turgu, et ärikontaktid sujuksid kergemalt Eesti ja Läti ettevõtete vahel;
 • Soodustada piiriülest koostööd, mis põhineb konkreetsete tegevusvaldkondade probleemide ja võimaluste välja selgitamisel;
 • Praktiliste kogemuste ja teadmiste vahendamist väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete vahel;

Eesmärke saavutatakse peamiselt läbi kolme tööpaketi elluviimise:

Tööpakett 2 – teadlikkuse tõstmine

Delbi 1 ettevõtlusuuring  näitas, et hoolimata info piiramatust kogusest ja lihtsast kättesaadavusest teevad ettevõtjad naaberriiki laienedes endiselt klassikalisi vigu. Ettevõtjatel on arvamus, et Läti ja Eesti on sarnased, see pärsib ilmselgelt võtmast Lätit või Eestit võõra riigina. Lisaks usutakse pigem ärikeskkonna sarnasustesse kui erinevustesse.  On neid ettevõtjaid, kes ei ole Lätimaal läti-venelaste kultuuriliste erinevustega arvestanud ja on neid, kes näevad vene sihtrühmas ostujõulist potentsiaali, mis Eesti turult on puudu. Eelnev analüüs näitas, et mis ühe ettevõtja jaoks on takistus, on teise jaoks võimalus. Seetõttu peaks ettevõtjatele suunatavates koolitustes selgitama sihtturu analüüsi vajalikkust ja töötajate värbamisprotsessi olulisust reaalsete näidete abil, nii et ettevõtja mõistaks, kuivõrd vajaliku tööriistaga on tegemist.

Oodatavad tulemused aastatel 2017-2019

 • valmib 6 tutvustavat lühifilmi Eesti ja Läti ettevõtete vahelise koostöö kogemusest
 • toimub 3 Eesti-Läti aastakonverentsi, mille eesmärgiks on viia kokku piiriülene riigi- ja ettevõtluspoliitika otsustajad, ettevõtlusorganisatsioonid ja ettevõtjad (okt 2017,2018,2019)
 • korraldatakse 2 mahukat koolitustsüklit (sep-nov 2018; märts-mai 2019)

Tööpakett 3 – ettevõtlussidemete arendamine

Ettevõtlusorganisatsioonide omavaheline läbikäimine, infovahetus ja teabekanalid peaksid olema suunatud ettevõtjate teadmiste ja silmaringi laiendamisele. Mõlemas riigis korraldatakse erinevate riiklike ja eraalgatuslike organisatsioonide poolt seminare, messe ja konverentse. Tööpaketi eesmärgiks on koordineerida ettevõtjate osalemist, mõlemas riigis juba toimuvatel  ettevõtlusüritustel.

Oodatavad tulemused aastatel 2017-2019

 • Ettevõtjad osalevad Valmiera (mai 2017,2018, 2019) ja  Tartu Ettevõtluspäevadel (okt 2017, 2018, 2019) ja Maamessil (apr 2018 ja 2019)
 • toimub 3 regionaalset kontaktüritust (mai-okt 2017, 2018, 2019)
 • korraldatakse 6 ärivisiiti, et külastada naaberriigi ettevõtjaid, uute tutvuste ja kogemuste saamiseks (mai-okt 2017,2018,2019)

Tööpakett 4 –  info jagamine ja levitamine

 • Korraldatakse ja kogutakse Delbi 2 ja partnerite kodulehekülgedele  ja sotsiaalvõrgustikesse Läti/Eesti infot
 • tutvustatakse ja reklaamitakse projekti üritusi
 • jagatakse Eesti ja Läti ettevõtlust puudutavat kasulikku infot

Projekti kestus on 01.04.2017 – 31.03.2020

Projekti juhtpartneriks on Läti Kaubandus-Tööstuskoda, partneriteks Eesti Kaubanduskoda Lätis, Eesti Kaubandus-tööstuskoja Lõuna-Eesti esindus ja Tartu Teaduspark.

Projekti Delbi 2 kogueelarve on € 447 547.19, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) rahastus on € 380 415.10

Projektilt Delbi 2 ootame:

 • edasiviivat koostööd puidu-, toidu ja turismisektori ettevõtete vahel
 • efektiivset koostööd erinevate katusorganisatisoonide vahel
 • väike- ja keskmiste ettevõtete laienenud ekspordi võimalusi naaberriiki.

Kontakt Tartu Teaduspargis: Vaido Mikheim, vaido@teaduspark.ee

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com