Tartus arutatakse mängutööstuse toetamisvõimalusi

10.-11. aprillil toimub SPARK Demo keskuses Tartu linna ja Tartu Teaduspargi osalusega projekti Baltic Game Industry (BGI) partnerite kohtumine. Kahe päeva jooksul arutatakse koostöövõimalusi mänguarendajate toetamiseks koos rahvusvaheliste partneritega Läänemere-äärsetest riikidest.

„Eesti mängutööstuse käive on aasta-aastalt kasvanud ja see trend jätkub. Creative Mobile OÜ ja GameFounders kiirendi rahvusvaheline edu ning arendajate huvi katusorganisatsiooni IGDA Estonia tegemiste vastu näitab, et Eestis on võimalik selles valdkonnas edukalt tegutseda,“ nentis Tartu ettevõtluse ja innovatsiooni eest vastutav abilinnapea Raimond Tamm.

„Valminud on esialgne ülevaade mänguarendajate sektori uuringust, mis viidi läbi paralleelselt kõigis osalevates riikides. Nüüd keskendume arutelule, milliseid tegevusi läbi viia, et sektorit kõige efektiivsemalt toetada,” andis töögrupi tegemistest ülevaate Tartu Teaduspargi projektijuht Henri Hanson.

BGI projekti raames luuakse järgmise kolme aasta jooksul Tartu Teaduspargi juurde mänguarendusinkubaator, viiakse läbi mängude häkatone ja tuuakse Eestisse valdkonna tippspetsialiste kogemuste vahetamiseks. Tartu linna ülesanne on selle projekti käigus õppida teiste linnade kogemustest, luua Tartu linna ettevõtluse arengukavasse eeldused mänguarenduse valdkonna toetamiseks ning suunata ka riiklikke poliitikaid selles valdkonnas.

Projektiga on seotud 47 organisatsiooni (22 partnerit ja 25 toetavat asutust) 8 riigist. Tegevusi rahastatakse Interreg Läänemere regiooni programmist.

Lisainfo:
Alo Lilles
ettevõtluse arengu peaspetsialist
Tartu LV ettevõtluse osakond
tel.: 736 1196
email: alo.lilles@raad.tartu.ee

Henri Hanson
Projektijuht
Tartu Teaduspark
tel.: 53097706
email: henri@teaduspark.ee