Tartus jagati näiteid ja kogemusi avaliku ja erasektori koostööst

Tartus viibisid 20.-22. novembril Poola, Itaalia, Malta, Hispaania ja Hollandi linnade, ülikoolide ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, et arutada koostöövõimalusi ning tutvuda Tartu ja laiemalt Eesti kogemustega avaliku ja erasektori ühisprojektidest.Esimese ettekande tegi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspert Laura Arengu, kes tutvustas Eesti targa spetsialiseerumise strateegiat ja sellega seotud meetmeid. Seejärel rääkis Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane keerulisest murekohast, kuidas ühendada omavahel ühelt poolt vajadus kasvatada Euroopa konkurentsivõimet ja teiselt poolt soov tagada tasakaalustatud regionaalareng. Sellega seonduvalt analüüsis professor Francesco Grillo Oxfordi ülikooli St Antony kolledžist üldisemalt targa spetsialiseerumise ja muude sarnaste strateegiliste algatuste valupunkte Euroopa Liidus.

Kalev Kaarna puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusest TSENTER kirjeldas värvikalt, milliste rõõmude ja muredega on keskus  kokku puutunud, kui seadsid eesmärgiks muutuda isemajandavaks, pakkudes teenuseid, mida enamik ettevõtteid ei oska veel küsida. InnoEnergy innovatsiooni valdkonna juht Mònica Mateu Adzerias tõi oma kogemuse põhjal hulgaliselt avaliku ja erasektori ühisprojektide näiteid nii Euroopast kui ka USA-st.

Tartuga seotud avaliku ja erasektori koostöö näidetena tutvustati Tartu LoomemajanduskeskuseTarkvara Tehnoloogia ArenduskeskuseMobileMondayGarage48AparaaditehaseSmartEnCity projektikosmoseinkubaatorisTARTUp DaySPARK HUBi ja SPARK Demo eesmärke ja tegevust. Lisaks külastati metallitööstusettevõtet Metec.

Arutelud toimusid projekti RELOS3 osana, projekti kaasrahastatakse programmist Interreg Europe.

Uudise algtekst ilmus Tartu linna veebis – http://www.tartu.ee/et/uudised/tartus-jagati-naiteid-ja-kogemusi-avaliku-ja-erasektori-koostoost