Teadusest ettevõtlusesse S2B Launchpad inkubaatori toel

Tartu Teaduspark avab teadusmahukatele tehnoloogiaettevõtetele uue inkubatsiooniprogrammi S2B Launchpad. Tartu Teaduspargi fookuses on olnud 27 tegutsemisaasta jooksul alustavate teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete toetamine. Uus programm on suunatud ettevõtete äriprotsesside arendusele, eesmärgiga jõuda mentorite toel teadusest kiiremini esimeste klientide ja investoriteni.

Sel nädalal Startup Estonia ja SmartCap´i poolt korraldatud üritusel avaldas Technopolis Group uuringu “Teaduse kommertsialiseerimine Eestis” esmased tulemused, mis toovad esile, et teaduspõhise ettevõtluse tekkimisel ja arengul on takistavateks teguriteks nii sobiva rahastuse leidmine kui puudulikud teadmised idee kommertsialiseerimiseks. „Surmaoru“ kontseptsiooni kohaselt jäävad turusobivuse hindamine, ärikontseptsiooni arendamine, prototüüpimine ja esmane testimine välja teadusasutuste huviorbiidist kuna need ei paku teaduslikust aspektist enam huvi ning erakapitalile jäävad need etapid riskantseks, kuna toote/teenuse äripotentsiaal on veel ebaselge.

„Eestis on mitmeid kümneid ülikoolidest välja kasvanud hargettevõtteid (spin-offe), kuid potentsiaali uute ettevõtete tekkimiseks on kordades rohkem. Ülikoolis on teostatud alusuuringud, sõnastatud tehnoloogiline kontseptsioon ning tehtud esmase katsed ehk on jõutud “idee tõendamiseni” (TLR3[1]).“ selgitas Tartu Teaduspargi inkubatsioonijuht Hanna-Liis Remmelg. „Turuvalmidus ja investorite huvi tekib samas alles siis, kui on olemas töötav prototüüp (TLR7) ning positiivne tagasiside turult. S2B Launchpadi programm on mõeldud selle protsessi kiirendamiseks ja riskide maandamiseks. Kogenud mentorite ja teaduspargi töötajate toel kaardistakse loodud lahenduse äripotententsiaal ning võimalik turutühimik. Ootame S2B Launchpadi kandideerima tiime, kellel on teaduspõhine ning skaleeruv osalise teostusega idee, mis  vajab täiendavat sisendit äriarenduses.„ täpsustas Remmelg.

„Tartu Teaduspargist on tuule tiibadesse saanud mitmed tehnoloogia- ja teadusmahukad ettevõtted nagu näiteks Click&Grow, Skeleton Technologies, Sprayprinter jpt. Alates 2017. aastast oleme eest vedanud kosmosetehnoloogiate ja -andmetega tegelevatele ettevõtete toetamist läbi Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori tegevuse (ESA BIC Estonia). Me oleme üks sTARTUp Tartu kogukonna eestvedajatest ning sTARTUp Day kaasasutajatest.“ tõi esile Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits. „Meil on hea meel, et Eestile strateegiliselt olulise rolli täitmisel on meile toeks meie asutajad, Tartu linn ja Tartu Ülikool, ning head partnerid startup-kogukonnast, kes mentoritena on toeks inkubatsiooni vastu võetud ettevõtetele.“

„Tartu Ülikool on viimase paari aasta jooksul arendanud jõudsalt tehnoloogiapõhiste ettevõtete tugisüsteemi. Ülikoolisisene arendusprotsess viib teadusmahukad ettevõtted esimese prototüübini ja aitab ka esimest äriplaani paika seada, samas me oleme turult otsinud pidevalt partnerit, kes aitaks meie teadlastest ja tudengitest ettevõtjaid järgmiste sammudeni. Meil on hea meel näha, et Tartu Teaduspark on meie pingutusi hinnanud ja valmis meie hargettevõtetele täiendavat tuge pakkuma,” tervitas Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reim uue inkubaatori käivitamist.

S2B Launchpad on Tartu Teaduspargi poolt loodud 12+12 kuuline inkubatsiooniprogramm, kuhu saavad kandideerida tiimid/idufirmad, kellel on nutikas ning skaleeruv osalise teostusega idee, mida on võimalik testida klientide peal. Kõige olulisem on tiim ning nende motivatsioon kiirelt ja fokuseeritult liikuda ideest tooteni, edasi klientide ja investoriteni. Liituda saavad valitud tiimid, kes on saatnud jooksva kuu 15. kuupäevaks oma taotluse ning läbinud edukalt vastuvõtupaneeli. Esimene vastuvõtupaneel toimub sTARTUp Day 2020 raames 31. jaanuaril.

Rohkem informatsiooni Tartu Teaduspargi veebilehelt: https://teaduspark.ee/inkubatsioon/s2b-launchpad/

Kontaktisik:
Hanna-Liis Remmelg
Inkubatsioonijuht
SA Tartu Teaduspark
Telefon:  +372 56 211 627
E-mail:  hanna-liis.remmelg@teaduspark.ee

[1] Tehnoloogia valmidusastmed (inglise keeles technology readiness levels või TRL) on kontseptsioon, mis võimaldab hinnata arendatava tehnoloogia küpsust ja seda, kui kaugel on tehnoloogia turuvalmidusest.