Teaduspark investeeris kriisi ajal rohelisse energiasse ja käivitas uue inkubaatori TÜ Delta ettevõtlusmajas

Tartu teaduspark, teadus- ja tehnoloogia ettevõtete kodu Tartu linna serval, teeb peatselt suure sammu rohelise energiakasutuse suunas.  Koostöös ettevõttega Solar Wheel  projekteeriti ja ehitati päikesejaam võimsusega 200 kW ja tootlikkusega 179 MWh aastas, mis katab teaduspargi elektrikulust 20%. Koos oma asukatega on SA Tartu Teaduspark teinud esimesel poolaastal kokku enam 800 000€ suuruse investeeringu kinnisvara arendamisse ja uutesse seadmetesse, et soodustada ettevõtete arengut ja kasvu. 

„Lisaks päikesejaama käivitamisele oleme koostöös oma edukate asukatega, Evikon MCI OÜ, Solis BioDyne  ja Eesti Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS ja teiste, renoveerinud vastavalt firmade uutele vajadustele 1800 m2 labori-, tootmis- ja büroopinda, “ selgitas teaduspargi juhatuse liige Toomas Noorem. Eriolukorra ajal jätkas teaduspark juba planeeritud ehitustegevustega ja kasutas kriisi kui võimalust protsessi kiirendada.   

Kadri Artma, Solis Biodyne OÜ juhataja, tõi esile, et samal ajal kui paljud majandussektorid tegelevad ellujäämisega on Tartu Teaduspark koos oma asukatega aidanud otseselt leevendada Covid19 tingitud kriisiolukorda. “Meie firma Solis BioDyne on aidanud Covid19 testimiseks kasutatavate toodetega. Tartu Teaduspark on kriisiajal investeerinud keskkonna parendamisse nii teaduspargis kui ka laiemalt, käivitades pikaajalise positiivse mõjuga päikeseenergia lahenduse. See kõik on kooskõlas meie ühise sooviga muuta maailm rohelisemaks,“ täpsustas Artma 

 Vahetult enne kriisi algust kolis osa teaduspargi meeskonnast Tartu Ülikooli Delta innovatsioonikeskuse ettevõtlusmajja. Eriolukorra lõppedes avas seal uksed uus 48 töökohaga S2B Work Space avatud kontor, kus töötavad teiste seas Eesti Energia arendajate tiim ning startupid SpaceIT, FutuClass ja Salv Technologies. Lisaks inkubatsiooniga liitunud ettevõtele on alates 1. juunist võimalus töökohta rentida ka teistel startup-mõttemaailmaga vabakutselistel ja väiksematel tiimidel.  

 „Tartu Ülikooli ettevõtlusmajja kolimise eesmärk on luua rohkem võimalusi teaduspõhiste ettevõtete arenemiseks ja tekkimiseks,“ selgitas Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits. “Alates 2017. aastast toetame aktiivselt kosmosetehnoloogiate ja -andmetega tegelevaid ettevõtteid Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatorina (ESA BIC Estonia). Käesoleval aastal käivitasime inkubatsiooniprogrammi S2B Launchpad teadus- ja teadmismahukatel äriprojektide turule jõudmise toetamiseks ja investorvalmiduse tõstmiseks. Inkubaatori tiimid koos startup kogukonnaliikmetega teevad S2B vabakontorist ideaalse keskkonna uute ideede arendamiseks,” täpsustas Kurvits.