Teaduspark otsib ekspordistrateegia kirjutajaid Kagu-Aasia turgudele

Kutsume Teid osalema Eesti-Läti programmi projekti „HIADEX Est-Lat11“ raames toimuval pakkumuste võtmisel. Pakkumuse objektiks on Singapuri ja Malaisia turgudele sisenemise strateegia väljatöötamine mida saab kasutada juhendmaterjalina ennekõike toidulisandite ja farmaatsiatoodete turusegmendis Eesti ja Läti tootjate poolt Singapuri ja Malaisia eksportturgudele sisenemiseks.

Töö tulemusena on valminud dokument, mida saab kasutada juhendmaterjalina ennekõike toidulisandite ja farmaatsiatoodete turusegmendis Eesti ja Läti tootjate poolt Singapuri ja Malaisia eksportturgudele sisenemiseks.

 • Eksportturgudele sisenemise juhendmaterjalid peavad sisaldama:
  • ülevaadet makrotasandi turutrendidest Singapuris ning Malaisias;
  • võimalikult detailset informatsiooni turu kogumahtude kohta valitud turusegmentides eurodes, dollarites või kohalikus valuutas;
  • toidulisandite ja farmaatsiatoodete valdkonna impordi/ekspordistatistikat;
  • infot turunõudluse trendide muutuste kohta vähemalt 3 aastases ajaraamis vahemikus 2012-2017 (võrreldavad statistilised andmed kolme järjestikuse aasta kohta);
  • Erinevate ekspordimudelite võrdlust ja analüüsi valitud turgudele sisenemise osas;
  • võimalikult täpset infot turul olevate toodete osas: hind, pakendite suurused ja tüübid jms;
  • infot antud segmendi toodete distributsiooniks kasutatavate müügikanalite ja võimaluste korral nende osakaalude kohta;

Informatsiooni esitlemine peab järgima Eesti-Läti programmi nõudeid avalikustamise (publicity guidelines) osas, mis on leitavad alltoodud lingilt. (https://estlat.eu/assets/upload/For%20projects/publicity_guidelines.pdf).

Töö intellektuaalomand kuulub Tellijale ning seda võib avalikustada Tellija infokanalites (veebileht, sotsiaalmeediavõrgustikud jms). Täpsemad tingimused intellektuaalomandi kuuluvuse osas sätestatakse hankelepingu sõlmimisel.

Pakkumuse esitamisel annavad lisaväärtust järgmiste aspektide hõlmamine (pole lõplik loetelu):

 1. Hanke eesmärgiks on dokumendi valmimine, mida saab kasutada juhendmaterjalina ennekõike toidulisandite ja farmaatsiatoodete turusegmendis, kuid lisaväärtusena on kasutatav ka laiemalt teistes majandusharudes tegutsevate Eesti ja Läti tootjate poolt Singapuri ja Malaisia eksportturgudele võimalikult kasumlikuks ja efektiivseks sisenemiseks;
 2. Info kohaliku seadusandluse ja/või turgude eripärade osas võrreldes Euroopa Liidu turgudega;
 3. Ennekõike hangitakse juhendmaterjali Singapuri ja Malaisia turgude kohta, seetõttu omab lisaväärtust täiendav info, mis mõtestab ja seostab Töö sisu arvestades antud sihtturgude kultuurilise kontekstiga;T

Pakkumiste kvalifitseerimise tingimused:

Pakkumises sisalduvad:

 1. Hinnapakkumine;
  • Hinnapakkumine peab sisaldama töö teostamise hinda, sh andmete hankimist kolmandatelt osapooltelt ja kõiki muid kulusid tööde teostamiseks.
 2. Töö teostamise tähtaeg;
  • Hiliseim tööde teostamise tähtaeg on 31.10.2018.

Pakkumiste hindamise kriteeriumid

Pakkumisi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel 100-palli skaalal. Pakkumiste hindamise kriteeriumiteks on:

1) pakkumise maksumus (maksimum 50 punkti);

2) pakkumise sisu kirjeldus (maksimum 40 punkti);

3) töö teostaja varasem kogemus valitud sihtturul/sihtturgudel, s.t. Singapuris, Malaisias või laiemalt Kagu-Aasias (maksimum 5 punkti);

4) töö teostamise tähtaeg (maksimum 5 punkti);

Hinnapakkumise palume esitada e-mailile vaido.mikheim@teaduspark.ee hiljemalt 01.08.2018 kella 17ks.

Lisainformatsioon:

Vaido Mikheim
Projektijuht
vaido.mikheim@teaduspark.ee

Tööd rahastatakse projektist „HIADEX Est-Lat11“ mida toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.