Tehisintellekti ja robootika keskus alustab oktoobrist teenuste osutamist ettevõtetele

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus (AI & Robotics Estonia EDIH) https://taltech.ee/mektory-european-digital-innovation-hubs 

Kokkuvõtlikult on EDIHi teenused:

1)    Digitaalse küpsuse hindamine (üle-Euroopaline võrreldav indeks)

2)    Tehisintellekti ja robootika-alased koolitused

3)    Tehisintellekti ja robootika demoprojektid investeeringute eelseks testimiseks

4)    Võrgustiku arendamine ja finantseerimise leidmise toetamine ettevõtete innovatsiooniprojektide arenduseks

Keskuse ettevalmistus- ja käivitusprojekti periood on 10 kuud alatest 1. juunist 2021 ning pikaajaline Euroopa Komisjoni toel projekt algab 2022. aastast. Alates oktoobrist 2021. a alustab keskus teenuste osutamist VKE-dele.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskuse (AI & Robotics Estonia EDIH) eesmärk on pakkuda koolitusi, nõustada ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel tehisintellekti ja robootika vallas, arendada robootika demoprojekte, käivitada koostöövõrgustik, et leida lisarahastust ettevõtete innovatsiooniprojektidele, ning viia kokku kliente ja teenusepakkujad. Viimaste näol võib tegemist olla tehisintellekti lahenduste pakkujatega, robotsüsteemide arendajate ja tarnijatega ning digitaliseerimise strateegiate koostajatega erasektorist. Samuti aitab keskus hinnata ettevõtete digitaalset küpsust ning pakutakse võimalust digilahendusi ja tehnoloogiaid ja tarkvarasid enne suurte investeeringute tegemist ettevõtetes testida (demoprojektid).

Keskuse vedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ. Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Partnerülikoolides on laialdased tehisintellekti ja robootika alased teadmised ning uue keskuse teenuste kaudu viiakse need ettevõteteni. Toetatakse digitaliseerimisele suunatud teenuseid VKE-dele, mis tähendab, et ka kogu keskusega seotud teadus- ja arendustöö peab olema planeeritud lähtudes ettevõtete vajadustest ja olema suunatud nn väljapoole ülikooli omades selget ja mõõdetavat mõju tööstuse digitaliseerimisel.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikust (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab EDIH’i ettevalmistamist ja käivitamist alates selle aasta 1. juunist ja septembris esitatakse 7-aastase projekti taotlus Euroopa Komisjoni (projekti algus 2022. a kogumahus 14 miljonit eurot). Keskuse oluliseks eesmärgiks on kaasata võrgustiku ja sünergia abil oluliselt suuremas mahus lisaraha teistest vahenditest (ERF, Horisont, soodsad laenud, investorite kaasamine jne) ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks.

Keskuse mõjuindikaatoriks on klientidest ettevõtete digitaalse küpsuse kasv (keskmise näitaja tõus läbi aastate), mille mõõtmiseks loob Euroopa Komisjon platvormi ning riigid ja keskused on ka omavahel võrreldavad.

 

Kontakt Tartu Teaduspargis: Ingrid Hunt, ingrid@teaduspark.ee