Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE uudiskiri – September 2022

KIRKE MAAR: OLEME EESTI TÖÖSTUS­ETTEVÕTETE UUE AJASTU LÄVEL

1. juulil algas tehisintellekti ja robootikakeskuse AIRE elus uus etapp – saime Euroopa Komisjonilt positiivse rahastusotsuse ning sisenesime kolme aasta pikkusesse perioodi, et tõsta Eesti ettevõtete digiteerituse taset 25 protsenti. See on ambitsioonikas plaan, mida aitavad ellu viia riik, ülikoolid ja teadusasutused tihedas koostöös tööstusettevõtete ning keskuse assotsieerunud partneritega.

Oleme alates eelmise aasta oktoobrist käivitanud seitse demoprojekti, mille hulgas on tark laohaldussüsteem, haigla mobiilne robot või tehisintellektil põhinev energiatarbimise diagnostikasüsteem. Oleme viinud läbi viis tehisintellekti- ja robootikaalast koolitust Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis, mis kestsid kokku 112 tundi ja kus osales 81 inimest. Lisaks korraldasime valdkondliku kogukonna tugevdamiseks kuus AIRE klubi nii Tallinnas kui ka Tartus, kus osalejate arv ulatus kokku pea 350-ni.

Usaldust meie tegevuse ja teenuste vastu näitab ka klientide arv – 75 ning ettevõtted seisavad järjekorras, et leida oma tegevusele kõige sobivam kõrgtehnoloogiline lahendus. AIRE keskuse meeskond on teenused disaininud ja käivitanud viisil, mis aitavad ettevõtetel jõuda soovitud tulemuseni: hindame digiküpsust, koolitame ettevõtete töötajaid, viime läbi demoprojekte, aitame leida rahastusallikaid ning luua kontaktvõrgustikku.

Keskuse areng on olnud väga kiire. Oleme üheksa kuuga kasvanud ligi 40 inimesest koosnevaks meeskonnaks, kes iga päev pingutavad, et suure nõudluse tingimustes pakkuda kvaliteetset teenust. Näen, et AIRE keskuse loomisega astus Eesti riik lähemale tööstusettevõtete uue ajastu algusele, kus automatiseerimise, suurema paindlikkuse ja digilahendustega muudame ettevõtted tõhusamaks ja suurendame nende konkurentsivõimet.

Soovin tänada kõiki konsortsiumi liikmeid, koostööpartnereid, kliente ja oma meeskonna liikmeid esimese hooaja tegevuste ja saavutuste eest. Koosloomes jõuame tulemuseni, mis arvestab ettevõtete eripäraga ja loob maksimaalset kasu.

AIRE SAI TÖÖSTUS­ETTEVÕTETE DIGIHÜPPE TOETAMISEKS 6 MILJONIT EUROT

AIRE kolmeaastane projekt, mis aitab Eesti ettevõtetel tõusta uuele digitasemele, sai sel suvel Euroopa Komisjoni heakskiidu. See tähendab kolmeks aastaks 6 miljoni eurost rahasüsti, millest pool tuleb Euroopast ja pool Eestist.

Eesmärk on selle raha eest kolme aasta jooksul luua tippteadlaste abiga 54 tehisintellekti ja robootika demoprojekti ja Eesti ettevõtete digitase tõuseb 25 protsenti. Kui need eesmärgid täidetakse, jätkub rahastus veel neli aastat ning sel juhul ulatub toetussumma 14 miljonini. See on lühike samm Euroopa vaates, kuid pikk Eesti teaduse ja tööstuse arengu seisukohast

Alates 2021. aasta oktoobrist teenuseid piloteeriv AIRE keskus on toetanud juba 75 Eesti tööstusettevõtte digiteerimist ja konkurentsivõime tõusu. Keskus on nõustanud, koolitanud ning viinud kokku ettevõtte vajadused ja Eesti teadlaste pakutud kõrgtehnoloogilised lahendused. Iga väike või keskmine ettevõte, kes vajab arenguhüpet või otsib robootika või tehisintellekti lahendusi, on AIRE-sse oodatud.

DEMOPROJEKTID

Eesti tööstusettevõtete digivõimekuse tõstmiseks viime läbi demoprojekte, kus ettevõtete väljakutsete seljatamiseks kasutame tehisintellekti- ja robootikalahendusi.

Väärtustades innovatsiooni laiapõhjalist loomist, algatame demoprojekte võimalikult erinevates valdkondades ning arendame uudseid lahendusi, mis ei dubleeri eraettevõtjate poolt pakutavaid olemasolevaid tehnoloogiaid.

2022. aasta suveks on edukalt läbi viidud seitse demoprojekti.

  • Iseliikuvate robotite abil tehases kauba liikumise tõhustamine.
  • Asjade transport rahvarohketes ruumides iseseisvate robotite abil.
  • Tehisintellekti abil toodete laos visuaalne tuvastamine ja seostamine.
  • Platvormi välja töötamine, mis kasutab patsiendilt automaatselt ortopeedia-alaseid andmeid, et aidata tal terveneda ning tulevikus tulevaid terviseprobleeme ennetada.
  • Tehisintellekti abil tootmismasinate probleemide tuvastamine ning ennetamine.
  • Tootmisrobotite töö tõhusamaks tegemine ilma kvaliteeti kaotamata.
  • Teenindusroboti iseseisvate liigutuste targemaks tegemine.

AIRE KLUBI #7 NING TULEVASED ÜRITUSED

24. augustil toimus Tartus sTARTUp Day raames AIRE klubi ürituste sarja seitsmes kokkusaamine. AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.
 
Seekord võtsid AIRE klubi käigus sõna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraam, AIRE keskuse juht Kirke Maar ja Digiwise OÜ tehisintellekti ekspert Lauri Antalainen

 Alates 2021. aasta sügisest on nüüdseks toimunud juba 7 põnevat AIRE klubi, kus on osalenud rohkem kui 400 inimest nii tööstusettevõtetest, ülikoolidest, tööstusliitudest jne. AIRE klubides on oma kogemuslugusid rääkinud mitmed tööstusettevõtted, sealhulgas ettevõtted, kes on juba saanud olulist tuge AIRE teenustest oma ettevõtte sihipäraseks arenguks.

AIRE klubi #8 “Tehisintellekti kasutusjuhtumid tööstuses” toimub 27. septembril 16:00 Viru konverentsikeskuses Tallinna Ettevõtluspäev 2022 raames. Järgnev AIRE klubi toimub 19. oktoobril 17:00-19:00 Tartus Smart Manufacturing Meetup üritusel.

TULEVASED KOOLITUSED

Pakume väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE-dele) tehisintellekti-, digitaalsete tehnoloogiate ja robootikaalaseid koolitusi.

Meie partneritel (TalTech, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja IMECC) on laialdased tehisintellekti- ja robootikaalased teadmised, mida hea meelega koolitustel jagame ning mille rakendamiseks pakume Sinu ettevõttele tuge.

Koolitused toimuvad nii ka Tallinnas kui Tartus ja neid viivad läbi valdkonna tipud meie partnerülikoolidest ning Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuste (EDIH) võrgustikust. Koolitustele on oodatud tehisintellekti ja robootika uudsetest lahendustest huvitatud tööstusettevõtted.

Uus koolituste kalender saab kinnitust septembrikuu jooksul. Hoia end kursis järgides meie kodulehte ning sotsiaalmeediat.

OSALE AIRE UURINGUS

Tööstusettevõtetel on võimalus osaleda AIRE sihtgrupi AI ja robotiseerimisteemalisi koolitusvajadusi väljaselgitavas uuringus.

Kuni 30 minutilise kvalitatiivintervjuu eesmärk on kaardistada ettevõtte meeskonna ja spetsialistide AI tehnoloogiatest ja digiteerimisest tulenevad igapäevaprobleemid ja kitsaskohad.

Uuringu tulemused aitavad pakkuda sisukamaid ja tööstusettevõtete protsesse arvestavaid kursuseid. Tule aita tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet Euroopas!