Kuidas jõuda keskkonda säästvama energeetikani?

Koolitustesari: Kuidas jõuda keskkonda säästvama energeetikani?

Eesti Maaülikool koostöös teadusagentuuri ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga korraldab koolitustesarja säästva energeetika projektide teemadel.

Koolitused toimuvad Eesti Maaülikoolis, Metsamajas (Kreutzwaldi 5, Tartu). Osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine (vt allpool).

 

23.11 Taastuvenergia projektide rahastamine

Käsitletavad teemad: (1) taastuvenergia äriprojektid, (2) taastuvenergia või energiatõhususe projektid, mis on suunatud üldiste halduskulude optimeerimisele ning (3) kogukonna ühishuvist/vajadusest tulenevad taastuvenergia või energiatõhuususe projektid.

Loe lähemalt siit. 

30.11 Euroopa Liidu energeetika valdkonna rahastus- võimalused KOVdele 

Käsitletavad teemad: Hangete ettevalmistamine, kaugküte, katlamajade renoveerimine. Võimalike investeerimis- projektide ettevalmistamine. PPP – avaliku ja erasektori koostöö.

Soovitav on inglise keele oskus, kuna osa koolitusmaterjale on inglise keeles.

 

8.12 Taastuvenergia projektide kirjutamine ja juhtimine 

Käsitletavad teemad: projektitaotluste ettevalmistamine ja konsortsiumi juhtimine. Projekti struktuurne ülesehitamine, erinevate huvide koondamine, eelarve koostamine jmt.

Soovitav on inglise keele oskus, kuna osa koolitusmaterjale on inglise keeles.

 

Kevadel 2018 koolitused jätkuvad. Täpsed kuupäevad selguvad jaanuariks:

Märts 2018  Energiamajanduse planeerimine, säästva energeetika tegevuskavade koostamine

Märts 2018  Ingliskeelne koolitus Eesti, Läti ja Leedu huvigruppidele SMEde rahastusvõimalustest Euroopa Liidu tööprogrammidest. Lisaks käsitletakse ka huvigruppide kaasamist ja kommunikatsioonitegevusi. 

 

Lisainfo: Elis Vollmer, elis.vollmer@emu.ee

Registreerimine: http://tek.emu.ee/panel2050