Väikeste Eesti tööstusettevõtete peamine väljakutse on lao haldamise digitaliseerimine

20.-22. novembrini korraldas Tehnopol koostöös EASi ja Tartu Teaduspargiga Tark Tööstus arendusmaratoni, mille käigus töötati välja 8 lahendust Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimiseks ja protsesside tõhustamiseks. Arendusmaratoni võitis Suckõrs, mis toodab pilliroost korduvkasutatavaid joogikõrsi.

„Tööstussektoris on digitaliseerimine ja innovatsioon lahutamatud osad, mis aitavad ettevõtetel liikuda väärtusahelas. Tark Tööstus arendusmaratonid on näidanud, et Eesti tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete vahel kokkupuutepunkti loomine on olulisel kohal. Arendusmaratonidel loodavad koostööprojektid tõstavad nii tööstusettevõtetes kui ka IT-ettevõtetes kompetentsi, et sünniks üha rohkem tööstusettevõtete arenguks vajalikke digitaalseid ja innovaatilisi lahendusi,“ ütles EASi tööstuse digitaliseerimise projektijuht Kersti Kuusksalu.

„Eestis on väga palju just väikeseid või keskmise suurusega tööstusettevõtteid, millel oleks kvaliteedi mõistes võimekus toota suure ekspordipotentsiaaliga tooteid, kuid olemasolevatest ressurssidest jääb puudu. Arendusmaratoni võitnud Suckõrs on hea näide, kuidas ka tagasihoidlikest tootmistingimustest alustanud startup saab edeneda tööstussektorisse, arendada välja innovaatilise tööstusprotsessi ning saavutada digitaalsete lahenduste abil ekspordipotentsiaaliga tootmisvõimsus,“ ütles Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers.

Arendusmaratonil väljatöötatud lahendused:

  • Enics Eesti – automaatlõikamise süsteem elektrolüütkondensaatoritele.
  • Puidukoda/ Proladu – lahendus võimaldab ladustuspindade visualiseerimisega lihtsustada laost kaupade leidmist.
  • Puidukoda/ Singleton – ERP-süsteemiga ühilduv laopinna haldussüsteem, mis võimaldab varude tarka paigutamist suurtel laopindadel.
  • Puidukoda – ERP-süsteemiga liidestatud laopinna haldamise süsteem, mis võimaldab positsioneerida tooteid ja optimeerida laoprotsesse.
  • Suckõrs – automaatne süsteem pilliroo lõikamisel, mis pilliroo ettekandel jätkukoha fototuvastuse abil registreerib ning annab saele informatsiooni selle eemaldamiseks.
  • Digiarhitekt – lahendus võimaldab tööstusettevõttel tuvastada õige lahendamist vajav probleem ja leida sellele optimaalne lahendus ning selle pakkujad.
  • Doordec  ladu – lahendus võimaldab reaalajas toodete jälgimist laos ja automaatset registreerimist territooriumilt välja liikumisel.
  • Doordec klient – toote elutsükli jälgimise platvorm NFC ja QR-koodi baasil.
  • Afterone – lahendus võimaldab andmekogumise automatiseerimist toote 3D-mudeli põhjal hinnapäringute ja -pakkumiste tegemise kiirendamiseks.

Varasematel Targa Tööstuse üritustel on oma väljakutsele digilahendusi otsinud ja leidnud mitmed edukad ettevõtted, nagu PipeLife Eesti, BHC, Incap Electronics, Elektrilevi, Operail, Palmse Mehaanikakoda, Räpina Paberivabrik ja paljud teised. Lisaks on arendusmaratonidel valideeritud või edasi arendatud ka juba töös olevaid muudatusi, nagu on teinud Ericsson Estonia või Enics Eesti.

Lisainfo Tark Tööstus kodulehelt, ürituse pildid Facebook’is ja video kokkuvõte Youtube’s.