Vectiopep – Sparkup Inkubaatori vilistlane (intervjuu)

1. Palun tutvusta ennast ja iduettevõtet. 

Vectiopep on biotehnoloogiaettevõte mis arendab uut tüüpi vähi ravimeetodit, mida nimetatakse immuunraviks. Immuunravi kaudu aitame patsiendi immuunsüsteemil kasvajarakke jahtida ja hävitada.

Immuunsüsteemi aitamine tähendab, et me saadame immuunrakkudele info kasvajas olevate mutatsioonide kohta. Info saatmiseks kasutatakse molekulaarset sõnumit, mida nimetatakse mRNA-ks. Vectiopep on avastanud meetodi, kuidas viia mRNA tüüpi ravimolekul patsiendi immuunrakkudesse. Meie ärimudel on tehnoloogia kasutusõigust litsentseerida farmaatsiaettevõtetele.

Asutajaliikmed on Tartu Ülikooli teadlased Kaido Kurrikoff ja Piret Arukuusk. Meil on 15-aastane peptiididel põhinevate ravimikandjate arendamise ja koostöö kogemus. Me täiendame hästi teineteise kompetentsi. Mina, Piret disainin ja sünteesin ravimikandja ning Kaido katsetab seda erinevate looma mudelites.

 2. Mis inspireeris teid ettevõttega alustama? 

Oleme Tartu Ülikoolis 15 aastat tegelenund peptiididel põhinevate ravimikandjate arendamisega. Covidi pandeemia tõi turule uue ja atraktiivse molekuli, mRNA, mida on võimalik kasutada ka vähi ravis. Esmalt testisime enda poolt varem loodud peptiide. Kuna tulemused olid üllatavalt head, hakkasime neid spetsiifiliselt mRNA suunal edasi arendama.

Me oleme mõlemad seda meelt, et teadusel peab olema ka praktiline väljund. Selleks, et antud teemaga turule jõuda, lõime ettevõtte.

3. Kuidas aitas inkubatsiooniprogramm ettevõttel kasvada?  

Palju oli kasu mentoritest, nende heast nõust ja ka kontaktidest. Meeldis vabadus endale ise mentoreid leida ja et programm seda finantseeris. Mentoritest tõstaks esile Andrus Kurvitsat, Tõnu Eskot ja Katrin Kaarnat.

Suhtlemisest teiste startuppidega oli palju kasu. Lihtsalt kogemuste jagamine ning teadmine, et meil kõigil on samad probleemid aitab.

Koolitustest meeldis kõige enam müügikoolitus.

4. Millised olid programmi ajal kõige suuremad väljakutsed ja kuidas nendest jagu saite?  

Sulgesime programmi lõpuks esimese investeeringu, pre-seed roundi. Ettevõtte väärtuse määramine investorite jaoks oli päris keeruline. Suhtlemine Pirko Konsa, Andrus Kurvitsa ja teiste startuppidega oli abiks.

5. Mis on plaanid ettevõtte tulevikuks?  

Eesmärk on 3 aasta jooksul lõpetada Phase I kliiniline uuring. Sellega valideerime meie tehnoloogia ohutu kasutuse inimestel. See on eeldus koostööks globaalsete farmaatsia ettevõtetega.

Meie toode on platform tehnoloogia. See tähendab, et saame seda litsentseerida paljudele farmaatsia ja biotehnoloogia ettevõtetele samaaegselt.

6. Mis nõu annaksite tulevastele inkubatsiooniprogrammi osalejatele või noortele ettevõtjatele?  

Alati tuleb olla avatud uutele võimalustele ja ka väljakutsetele. Peamine kasv toimub siis kui on keeruline, mitte mugavustsoonis.

Ole avatud suhtleja ja hoia positiivset meelt!

7. Kui küsitakse, kas soovitad inkubaatorprogrammi sõbrale, siis mis vastaksid?

Kindlasti soovitan ma programmis osaleda. Seal tunned, et sa pole oma probleemidega üksi.

Piret Arukuusk, Vectiopep