BalticLSC

Projekti nimi ja lühikirjeldus:

BalticLSC projekti raames uurime ja arendame ligipääsuvõimalusi suurandmete arvutamise teenusele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele Läänemere regioonis.

Eesmärgid:

PRACE raporti põhjal kaotab EL aastas 2-3% SKP-st, sest ei kasuta piisaval määral suurandmete arvutusvõimalusi ettevõtluse arendamisel. Läänemere regioonis on seis veel kehvem.Seetõttu on projekti eesmärk suurendada märkimisväärselt suutlikkust luua uusi, innovaatilisi, andme- ja arvutusmahukaid tooteid ja teenuseid, mida pakub suur hulk väiksemaid osalejaid piirkonnas.

Tegevused:

Käesoleva projekti raames uurime ettevõtjate vajadusi, pakkume võimalusi mõttevahetuseks ja uute teadmiste omandamiseks suurandmete arvutamise vallas. Lisaks suhtleme aktiivselt ka suurandmete arvutamise teenusepakkujatega ning käivitame piloot-platvormi vastavate teenuste arendamiseks erinevatele kasutajatele.

Projektipartnerid: Projektis juhtpartneriks on Varssavi ülikool, kellele pakuvad tuge ülikoolid, teaduspargid ja muud ettevõtluskeskused Lätist, Rootsist, Saksamaalt, Taanist, Soomest, Eestist ja Leedust.

Programm, mille raames seda läbi viiakse: Projekti läbiviimist toetab Interreg Läänemere programm.

Projekti number: #R075

Projekti läbi viimise aeg: Projekti kestus on 30 kuud, 01.01.2019-30.06.2021

Projekti eelarve: Projekti eelarve on 2,4 MEUR, millest Euroopa Liidu toetus on 1,8 MEUR. Tartu Teaduspargi eelarve projektis on 215600 EUR, millest EL toetus on 85%.

Projekti kodulehthttps://www.balticlsc.eu

Henri Hanson

Henri Hanson
Projektijuht 
E-post: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +37253097706